Author: sbc-kancelaria

  W dniu 28 marca 2017r. tj. w dacie ogłoszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy o  ochronie danych osobowych, służącego zapewnieniu pełnej skuteczności normom przewidzianych w rozporządzeniu 2016/679 ( RODO ) nasza kancelaria brała udział w wydarzeniu organizowanym przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlowa - w I. edycji łódzkiego...

23 lutego 2017 r. odbyło się Forum: Skargi, wnioski, petycje - pierwsze takie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki, skierowane do szerokiego grona odbiorców głównie z sektora publicznego, którzy w codziennej pracy muszą odróżniać te trzy środki i umiejętnie stosować nieoczywistą procedurę. Za program, merytorykę, prowadzenie...

W dniu 17 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Konferencja Naukowa pt. Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI. Podczas dwóch paneli zaprezentowano zagadnienia dotyczące funkcjonowania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych w perspektywie stosowania RODO,...

W dniu 9 lutego 2017 r. na zaroszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście Filii nr 2 oraz  Towarzystwa Aktywizacji Kreatywnej dr Marlena -Sakowska-Baryła wygłosiła dla seniorów wykład pt. "Ochrona danych osobowych w praktyce". To bardzo ciekawe doświadczenie przedstawiać kwestie związane z ochroną danych osobowych osobom tak...

W dniu 3 lutego 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych" zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych jest...

3 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z przedsiębiorcami dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych. Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia do projektu nowej ustawy wdrażającej przepisy rozporządzenia RODO, obejmujące koncepcje: - odformalizowania postępowania prowadzonego przed organami ochrony danych osobowych - zmiany organizacji aparatu...

Organizacja systemu ochrony danych osobowych to zadanie także dla każdego dyrektora placówki oświatowej. Czynnie włączamy się w ten proces, świadcząc usługi z zakresu ochrony danych osobowych, szkoląc rady pedagogiczne i personel niepedagogiczny. Reforma przepisów spowodowana RODO dotyczy także każdej placówki oświatowej. Na ważne praktyczne kwestie tego...