BIZNES MIKSER

office1

BIZNES MIKSER

 

W dniu 28 marca 2017r. tj. w dacie ogłoszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy o  ochronie danych osobowych, służącego zapewnieniu pełnej skuteczności normom przewidzianych w rozporządzeniu 2016/679 ( RODO ) nasza kancelaria brała udział w wydarzeniu organizowanym przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlowa – w I. edycji łódzkiego BIZNES MIKSERA. Ideą wydarzenia opierającego się na konwencji „speed business dating” była integracja regionalnego biznesu, umożliwienie nawiązania nowych relacji, a co za tym idzie – rozbudowanie sieci kontaktów oraz rozwoju nowych inicjatyw biznesowych. Podczas wymiany informacji o prowadzonych działalnościach gospodarczych przedstawialiśmy uczestnikom BIZNES MIKSER podstawowe informacje o zmianach, które dotyczą RODO i konsekwencjach wprowadzenia nowej ustawy.

 

zobacz więcej https://www.facebook.com/pg/lodzkaizbaprzemyslowohandlowa/photos/?tab=album&album_id=635716873289953