Specjalizacje

OCHRONA DANYCH
Ochrona danych

Zabezpieczanie danych osobowych

Opiniowanie dokumentacji

OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTÓW IT
RODO

Obsługa IT systemów ochrony danych

Outsourcing obsługi prawnej

PRAWO AUTORSKIE
Prawo nowoczesnych technologii

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej

Prawo mody

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dostęp do informacji publicznej

RE USE

Zamówienia publiczne

PRAWO PUBLICZNE, SZKOLENIA, KONFERENCJE
Prawo samorządowe

Szkolenia

Konferencje