Konferencje

KONFERENCJE, SEMINARIA

 

Przykładamy dużą wagę do dyskursu prawniczego Bierzemy czynny udział w naukowych konferencjach i seminariach branżowych. Z radością i pasją dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, korzystając z zaproszeń do wzięcia udziału w istotnych wydarzeniach naukowych, samorządowych, debatach, forach i spotkaniach praktyków parających się dziedzinami prawa pozostających w kręgu naszych zainteresowań. Uczestniczymy w organizowaniu takich wydarzeń.

 

Zaangażowanie dr Marleny Sakowskiej-Baryły w życie naukowe oraz propagowanie wiedzy na temat prawa informacyjnego i samorządowego zaowocowało możliwością podejmowania problemów z obszaru ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania isp, czy zagadnień samorządowych. Poniżej prezentujemy wykaz konferencji i seminariów, w których wzięła czynny udział, deklarując chęć członków naszego zespołu do udziału w dyskursie prawniczym podczas kolejnych wydarzeń.

 

KONFERENCJE:

 

Warszawa, 20 października 2016 r.

Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE organizowana przez CH Beck

 • wygłoszony referat: Uprawnienia informacyjne osoby, której dane dotyczą

 

Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

Konferencja naukowa „Dostęp do informacji publicznej. 15 lat stosowania ustawy” – zorganizowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie i wydawnictwo C.H. Beck

 

 • wygłoszony referat: Dostęp do informacji pełniących funkcje publiczne w świetle orzecznictwa i praktyki

 

Sieradz, 16 czerwca 2016 r.

Konferencja naukowa „samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Aspekt Ustrojowy, administracyjny i finansowy” – zorganizowana przez Instytut Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Sieradzu, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie oraz powiat Sieradzki

 

 • wygłoszony referat: Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

Warszawa,27 kwietnia 2016 r.

Konferencja “Nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” – zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie

 • wygłoszony wykład: Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

Warszawa, 23 lutego 2016 r.

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych” – Konferencja zorganizowana przez Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • wygłoszony referat: Odpowiedzialność prawna administratora bezpieczeństwa informacji

 

Warszawa, 18 września 2015 r.

„Nowe ramy ochrony danych osobowych w UE. Nowe wyzwania dla Polski” – Konferencja naukowa zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Michała Boniego posła do Parlamentu Europejskiego

 • wygłoszony referat: Rozporządzenie ogólne a krajowe przepisy sektorowe

 

Warszawa, 14-15 maja 2015 r.

„VII Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w Internecie. Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo smart city” zorganizowana przez  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne

 • wygłoszony referat: Prawo ochrony danych osobowych – Internet rzeczy
  i prywatność w smart city

 

 • udział w zamkniętej sesji eksperckiej:Innowacyjność
  a interdyscyplinarność”

 

Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

„Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” – IX Dzień Ochrony Danych Osobowych. Konferencja naukowa zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • wygłoszony referat: Inspektor ochrony danych według regulacji ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych

 

Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

„Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy” – Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego

 • wygłoszony referat: Ochrona dóbr osobistych pracodawcy samorządowego

 

Warszawa, 28 listopada 2014 r.

„Nadużywanie prawa do informacji publicznej” – Konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach Projektu badawczo-rozwolowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa “Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • wystąpienie w dyskusji panelowej na temat: Problem nadużywania prawa do informacji publicznej w praktyce organów samorządu terytorialnego

 

Warszawa, 24 listopada 2014 r.

„Prywatność i jawność: bilans 25-lecia” – Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło badań nad Internetem i nowoczesnymi Technologiami CyberLaw

 • wygłoszony referat: Problem współstosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych

 

Łódź, 17 listopada 2014 r.

„Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych” – Seminarium naukowe zorganizowane przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prezesa Sądu Apelacyjny w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

 • wygłoszony referat: Współstosowanie ustaw o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych przy udostępnianiu informacji o osobie pełniącej funkcję publiczną

 

Kazimierz Dolny, 20-22 października 2014 r.

„Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych” – Konferencja naukowa zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach Projektu badawczo-rozwolowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa “Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • aktywny udział w dyskusji

 

Łódź, 30 maja 2014 r.

„Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych” – Konferencja naukowa zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • wygłoszony referat: Skuteczność regulacji ochrony danych osobowych
  w przypadku działalności Kościołów i związków wyznaniowych

 

Łódź, 3 kwietnia 2014 r.

„Na alarm czarny druk uderzy- co miastu wolno w mediach” – Seminarium nukowe zorganizowane przez ELSA The European Law Students’ Association POLAND na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 • wygłoszony referat: Swoboda mediów w pozyskiwaniu informacji od gminy

 

Łódź, 23 maja 2013 r.

„Dane medyczne – granice wykorzystywania i ochrona” – Konferencja naukowa zorganizowana przez Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 • wygłoszony referat: Informacyjne uprawnienia pacjenta

 

Warszawa, 29 maja 2012 r.

„Cloud Computing – Przetwarzanie w chmurze” – Konferencja naukowa  zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne

 • wygłoszony referat: Cloud computing a autonomia informacyjna jednostki

 

 

Warszawa, 16grudnia 2010 r.

„Reforma ochrony prywatności” – Konferencja naukowa  zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne

 • wygłoszony referat: Obowiązki administratorów danych osobowych

 

Warszawa, 2 grudnia 2008 r.

„Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy” – Konferencja naukowa zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Katedrę Prawa Prywatnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

 • wygłoszony referat: Granice dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników samorządowych

 

Dom Pracy Twórczej w Oborach k. Konstancina 19-20 listopada 2008 r.

„Ochrona danych osobowych – skuteczność regulacji” – konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • wygłoszony referat: Sporne kwestie w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora danych

 

Lublin, 5 listopada 2007 r.

10 lat ochrony danych osobowych w Polsce – konferencja naukowa zorganizowana przez I Katedrę Prawa Administracyjnego WPPKiA KUL

 • wygłoszony referat: Udostępnianie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

 

Łódź, 23-25 kwietnia 2005 r.

German-Polish Seminar on Questions of Common European Constitutional Law – seminarium zorganizowane przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego UŁ, Katedrę Prawa Europejskiego UŁ i Instytut Prawa Wschodniego Uniwersytetu w Kolonii

 • wygłoszony referat: The legal aspects of abortion in Poland

 

Kolonia 19-22 listopada 2004 r.

German-Polish Seminar on Questions of Common European Constitutional Law – seminarium zorganizowane przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego UŁ, Katedrę Prawa Europejskiego UŁ i Instytut Prawa WschodniegoUniwersytetu w Kolonii

 • wygłoszony referat: The freedom of speech and law of public media in Poland

 

Bratysława, 27 listopada 2003 r.

„Ústavnoprávne aspekty vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie” – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Komenského w Bratysławie

 • wygłoszony referat: Wpływ dyrektywy 95/46/WE na regulację prawnej ochrony danych osobowych w Polsce

 

 

UDZIAŁ W SEMINARIACH I DEBATACH BRANŻOWYCH:

 

Toruń, 21 października 2016 r.

Kongres TIK w Edukacji zorganizowany przez „TIK w Edukacji” – magazyn o wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole

 • wygłoszony wykład: Obowiązki dyrektora szkoły i organu prowadzącego w zakresie ochrony danych osobowych w placówce oświatowej

 

Warszawa, 19 października 2016 r.

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego – seminarium zorganizowane przez Zarząd Forum oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

 • wygłoszony wykład: Ochrona danych osobowych

 

Tuszyn, 23 września 2016 r.

I Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 2016. Pierwsze w Polsce warsztaty „risk-based approach” (podejście oparte na ryzyku) w praktyce

 

 • wygłoszone wykłady:

            Kompetencja, zadania i status Inspektora Ochrony Danych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych)

 

            Odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych (wobec podmiotów danych, wobec organu ochrony danych, wobec administratora danych)

 

Katowice, 22-23 września 2016 r.

XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów zorganizowane przez Municipium SA oraz Prezydenta Miasta Katowice

 • udział w Forum Sekretarzy – przewodniczenie panelowi: Nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – skutki organizacyjne w urzędzie JST. Przypadki nadużywania prawa do informacji publicznej – praktyka i orzecznictwo

 

Warszawa, 17 maja 2016 r.

XX Forum ADO/ABI zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie

 • wygłoszony wykład: Administrator bezpieczeństwa informacji w nowym rozporządzeniu ogólnym

 

Warszawa, 18 listopada 2015 r.

XV FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Między jawnością a jej wyłączeniami  zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie

 • wygłoszony wykład: Prywatność osoby fizycznej i ochrona danych osobowych jako ograniczenia prawa do informacji publiczne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny i praktyki

 

Katowice, 1-2 października 2015 r.

XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów zorganizowane przez Municipium SA oraz Prezydenta Miasta Katowice

 • udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Województw (przewodniczenie panelowi)
 • udział w Forum Sekretarzy (wystąpienie w charakterze panelisty)

 

Warszawa, 6 maja 2015 r.

XVIII Forum ADO/ABI zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie

 • wygłoszony wykład: Wykonywanie sprawdzeń przez ABI – nowa instytucja w ustawie
  o ochronie danych osobowych

 

Goławice, 10 kwietnia 2015 r.

Ogólnopolskie Seminarium Doradców Prawnych Najwyższej Izby Kontroli

 • wygłoszony wykład: Wybrane zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Najwyższą Izbę Kontroli

 

Ustroń 10-11 marca 2015 r.

Śląskie Oświaty Samorządowej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodku Kształcenia Samorządowego im. Waleriana Pańki w Katowicach – Seminarium zorganizowane przez – Ośrodek Kształcenia Samorządowego im. Waleriana Pańki w Katowicach

 • wygłoszone wykłady: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

                                       Dostęp do informacji publicznej

 

Warszawa, 5 lutego 2015 r.

Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły – Seminarium zorganizowane przez Wolters Kluwer wydawcę miesięcznika kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły”

 • wygłoszony referat: Nowe zadania dyrektora jako administratora danych osobowych. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

 

Kraków 2 lutego 2015 r.

Forum Oświaty Samorządowej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – Seminarium zorganizowane przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

 • wygłoszony wykład: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

 

Warszawa 21 stycznia 2015 r.

„Nowa Wersja ePUAP. Praktyczne Aspekty e-Usług administracji publicznej” – 72 Seminarium w cyklu Informatyka w Administracji zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. w Warszawie

 • wygłoszony wykład: Dostęp do informacji publicznych a ochrona danych osobowych

 

Kraków 13 stycznia 2015 r.

Forum Sekretarzy Polski Południowej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – Seminarium zorganizowane przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
w Krakowie

 • wygłoszony wykład: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

 

Warszawa, 3 grudnia 2014 r.

„Prawo do informacji a prawo do prywatności” – Debata naukowa zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz “Dziennik Gazetę Prawną”

 • udział w debacie 5 ekspertów: dr Wojciecha R. Wiewiórowskiego,
  dr Arwida Mednisa, dr Pawła Litwińskiego, Krzysztofa Izdebskiego,
  dr Marleny Sakowskiej-Baryły

 

Warszawa, 24 września 2014 r.

„Warszawskie Seminaria Prawnicze – Prawne i praktyczne problemy codziennego udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych. Pułapki aktualnych procedur i postulaty zmian” – seminarium zorganizowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Municipium SA

 • wygłoszony referat: Problemy z codziennym stosowaniem ustawy
  o dostępie do informacji publicznej w obecnym kształcie

 

Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

„Dokument wewnętrzny w dostępie do informacji publicznej” – Seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kończące projekt grantowy realizowany w Instytucie Nauk Prawnych PAN „Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej”

 • aktywny udział w dyskusji

 

Pałac Biedrusko, 3-4 czerwca 2014 r.

„Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy” – zorganizowane przez Municipium SA

 • wygłoszony referat: Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej – kierunki zmian

 

Łódź, 10 kwietnia 2014 r.

„Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych” – Debata zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 • wygłoszony referat: Wykonywanie zawodów prawniczych
  a realizacja procedur ochrony danych osobowych

 

Warszawa, 27 marca 2014 r.

Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły – Seminarium zorganizowane przez Wolters Kluwer wydawcę miesięcznika kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły”

 • wygłoszony referat: Informacja publiczna w kontekście ochrony danych osobowych w szkole

 

Łódź, 26 marca 2014 r.

„Ochrona danych osobowych a wybory” – Debata zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 • czynny udział w dyskusji

 

Łódź, 9 stycznia 2014 r.

„Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska – granice przywileju medialnego” – Debata zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 • wygłoszony referat: Przywilej medialny w ustawie o ochronie danych osobowych

 

Łódź, 2 października 2013 r.

I Jesienny Konwent Ochrony Danych i Informacji – Seminarium zorganizowane przez Forsafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

 • wygłoszony referat: Ograniczenia i udostępnianie danych osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej