Szkolenia

SZKOLENIA

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • ochrony danych osobowych – szkolimy IOD-ów, administratorów i personel przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych
 • dostępu do informacji publicznej
 • ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • prawa autorskiego
 • prawnych zagadnień wdrożeń informatycznych

 

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ ONLINE

 

NOWE ! OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE z uwzględnieniem ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych – szkolenie online – 28 października, godz. 9 – 12, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/ochrona-danych-wszkole2

 

szkolenie-ogolne

 

 

NOWE ! OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE z uwzględnieniem ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych – szkolenie online – 21 września, godz. 9 – 12, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/dane-osobowe-w-szkole-szkolenie-online

szkola-wspolne-2

 

 Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność – 29 lipca, godz. 9 – 12, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/weryfikacja-iod-webinar

weryfikacja-szkolenie-29-lipca

Wizerunek i dobra osobiste w sieci – prawne ramy działania – 25 lipca, godz. 12:30 – 15:30, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/wizerunek-dobraosobiste-webinar

 

wizerunek-25-lipca

 Praca zdalna w kodeksie pracy – przygotowanie do nowej regulacji i nowych obowiązków – szkolenie online – 25 lipca, godz. 9 – 12, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-webinar

praca-zdalna-25-lipca

 Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych  (+ NOWELIZACJA PRZEPISÓW!) – nowe obowiązki od 1 lipca 2022 r. – 3 czerwca, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/rejestr-umów-szkolenie2-sbckancelaria

rejestr-umow-nowe-wspolne-sbc-kanc

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowe obowiązki od 1 lipca 2022 r. – 16 maja, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/rejestr-umów-szkolenie2-sbckancelaria

 

rejestr-umow-2-wspolne

 

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowe obowiązki od 1 lipca 2022 r. – 25 kwietnia, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/rejestr-umów-szkolenie-sbckancelaria

sbc-kanc-szkolenie-rejestr

 

Nowy projekt ustawy w sprawie ochrony sygnalistów – na co zwrócić uwagę przy organizacji systemu ochrony? – 25 kwietnia, szkolenie on-line

link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/nowa-ustawa-sygnalisci-szkolenie-online

sbc-kanc-szkolenie-sygnalisci

Organizacja systemu ochrony sygnalistów – 21 STYCZNIA, szkolenie on-line

link do zapisów : https://www.kancelariasbc.pl/sygnalisci-szkolenie-21stycznia

sygnalisci-ogolne

 

Organizacja systemu ochrony sygnalistów – 16 GRUDNIA, szkolenie on-line

 

sygnalisci

LINK do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/sygnalisci-szkolenie

 

Odpowiedzialność za naruszenia zasad ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej i zdalnym nauczaniu w placówce oświatowej  – praktyczne aspekty

 Program szkolenia:

– za co i jak odpowiada dyrektor szkoły, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny w przypadku pracy zdalnej – zasady odpowiedzialności według RODO i innych przepisów prawa

– jak się uchronić przed odpowiedzialnością w warunkach pracy zdalnej i zdalnego nauczania

– jak przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom prawnym naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku pracy zdalnej i zdalnego nauczania

— czy wyznaczenie IOD zwalnia szkołę z odpowiedzialności lub tę odpowiedzialność ogranicza – czego wymagać od inspektora ochrony danych

Czas trwania: 2 godziny

Termin: 25 listopada 2020 r., godz. 14:00-15:30

Koszt udziału w szkoleniu: 123 zł brutto (obejmuje udział w szkoleniu, materiały i zaświadczenie – w formie elektronicznej)

Numer rachunku bankowego zostanie podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych do wystawienia faktury.

Zgłoszenia do 24 listopada 2020 r., na adres: szkolenia@kancelariasbc.pl

szkolna-na-25-list-wspolne

 

Zdalne zebranie rady pedagogicznej
termin: 16 listopada 2020 r., godz. 14:00-15:30

 • podstawy prawne zdalnych posiedzeń rad pedagogicznych
 • czy potrzebny jest regulamin (zdalnej) rady pedagogicznej
 • od wideokonferencji do trybu obiegowago – jak wybrać optymalną formę przeprowadzenia zdalnego posiedzenia rady pedagogicznej
 • przygotowanie zdalnego zebrania rady pedagogicznej
 • przygotowanie materiałów na zdalne posiedzenie rady pedagogicznej
 • dokumentowanie zdalnego zebrania rady pedagogicznej
 • dobra osobiste i tajemnice – jak zachować te standardy podczas zdalnego zebrania rady pedagogicznej

 Czas trwania: 2 godziny
Koszt udziału w szkoleniu: 123 zł brutto (obejmuje udział w szkoleniu, materiały i zaświadczenie – w formie elektronicznej)

Numer rachunku bankowego zostanie podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych do wystawienia faktury.

 

Zgłoszenia do 13 listopada 2020 r., na adres: szkolenia@kancelariasbc.pl

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

wspolne

 

 

 

“Zmiany w Prawie budowlanym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19”
28 MAJA, godz. 9:30 – 12:00
link do zapisów: www.kancelariasbc.pl/prawobudowlanecovid19

szkolenie-prawo-budowlane

“Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii” webinar nt. zmian w związku z tzw. specustawą funduszową
29 MAJA, godz. 10:00 – 12:30
link do zapisów:  https://www.kancelariasbc.pl/szkoleniespecustawafunduszowa

lsse-specustawa-funduszowa-szkoolenie1


Filmy:

Decyzje Prezesa UODO
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w ramach szkoleń otwartych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką oraz szkoleń zamkniętych przygotowywanych specjalnie na zamówienie Klienta.

 

Możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem dydaktycznym i trenerskim. 

Od kilkunastu lat dr Marlena Sakowska Baryła prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady na kilku wyższych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, w Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Na swoim koncie ma również ponad 400 autorskich, wysoko ocenianych szkoleń i ponad 15.000 zadowolonych uczestników.

Mec. Magdalena Czaplińska przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i seminariów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa antymobbingowego i prawa autorskiego.

Z dumą prezentujemy listę wybranych zrealizowanych szkoleń zamkniętych:

 

 1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2018, 2019)
 2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2018)
 3. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie (2018)
 4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie (2018)
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2018)
 6. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja (2019)
 7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi (2018)
 8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi (2018)
 9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (2018)
 10. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (2019)
 11. Narodowy Fundusz Zdrowia (2019)
 12. Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi (2018)
 13. Polskie Radio SA (2019)
 14. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (2018)
 15. Sąd Okręgowy w Radomiu (2019)
 16. Sąd Okręgowy w Łodzi (2018)
 17. Sąd Okręgowy w Toruniu (2018)
 18. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (2017, 2018)
 19. Sąd Okręgowy w Warszawie (2016, 2018)
 20. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (2018)
 21. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa (2018)
 22. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (2016, 2017, 2018)
 23. Sąd Rejonowy w Brodnicy (2018)
 24. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach (2018)
 25. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (2017)
 26. Sąd Rejonowy w Bełchatowie (2019)
 27. Najwyższa Izba Kontroli (2015)
 28. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (2015)
 29. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi (2016, 2018)
 30. Krajowa Izba Radców Prawnych (2018)
 31. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi (2014, 2017, 2018, 2019)
 32. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi (2014)
 33. Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku (2014 i 2018)
 34. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi (2015)
 35. Łódzki Ośrodek Geodezji (2014)
 36. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi (2018)
 37. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży (2018)
 38. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi (2018)
 39. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (2018)
 40. Zakład Ubezpieczań Społecznych Oddział w Zduńskiej Woli (2018)
 41. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (2019)
 42. Transportowy Dozór Techniczny (2016)
 43. Urząd Transportu Kolejowego Oddział w Katowicach (2008)
 44. Urząd Transportu Kolejowego Oddział w Krakowie (2008)
 45. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi (2010)
 46. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (2016)
 47. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (2013, 2016 i 2017)
 48. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu (2014)
 49. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (2006)
 50. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Śródmieście (2008)
 51. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Górna (2008, 2009)
 52. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Widzew (2008, 2009)
 53. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
  st. Warszawy (2011)
 54. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (2010)
 55. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Wodny Rynek (2005)
 56. Zakład Obsługi i Informatyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (2007)
 57. Rada Miejska w Rzgowie (2019)
 58. Starostwo Powiatowe w Bochni (2016)
 59. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie (2019)
 60. Starostwo Powiatowe w Żurominie (2016)
 61. Starostwo Powiatowe w Tarnowie (2009)
 62. Starostwo Powiatowe w Kluczborku (2009)
 63. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi (2016)
 64. Urząd Miejski w Gdańsku (2019)
 65. Urząd Miasta w Zduńskiej Woli (2019)
 66. Urząd Miasta Łodzi (2001-2017)
 67. Urząd Miejski Wrocławia (2018)
 68. Urząd Miejski w Jaworznie (2018)
 69. Urząd Miejski w Wałbrzychu (2017)
 70. Urząd Miasta Gdynia (2016)
 71. Urząd Miasta Częstochowa (2016)
 72. Urząd Gminy w Suszcu (2018)
 73. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (2011)
 74. Urząd Miejski w Bytomiu (2008)
 75. Urząd Miejski w Brodnicy (2007)
 76. Urząd Miejski w Nysie (2009)
 77. Urząd Miejski w Białej (2009)
 78. Urząd Miejski w Wołczynie (2009)
 79. Urząd Miejski w Gostyniu (2009)
 80. Urząd Miejski w Leśnicy (2009)
 81. Urząd Miejski w Żywcu (2009)
 82. Urząd Miejski w Sułkowicach (2009)
 83. Urząd Gminy w Żukowie (2016)
 84. Urząd Gminy w Gierałtowicach (2012)
 85. Urząd Gminy Gronowo Elbląskie (2009)
 86. Urząd Gminy Oświęcim (2009)
 87. Urząd Gminy Tarnowo Podgórne (2009)
 88. Urząd Gminy Zduńska Wola (2009)
 89. Urząd Gminy Łask (2009)
 90. Urząd Gminy w Dąbrowicach (2009)
 91. Urząd Gminy Krzyżanów (2009)
 92. Urząd Gminy Piątek (2009)
 93. Urząd Gminy w Żychlinie (2009)
 94. Urząd Gminy Czerniejewo (2009)
 95. Urząd Gminy Dopiewo (2009)
 96. Urząd Gminy w Liskowie (2009)
 97. Urząd Gminy Pakosławice (2009)
 98. Urząd Gminy w Rudnikach (2009)
 99. Urząd Gminy Strzelce Opolskie (2009)
 100. Urząd Gminy w Świerczowie (2009)
 101. Urząd Gminy Turawa (2009)
 102. Urząd Gminy Walce (2009)
 103. Trzebińskie Centrum Administracji w Trzebini (2015)
 104. Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego (2016, 2018)
 105. Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej (2015)
 106. Podkarpackie Forum Sekretarzy (2013)
 107. Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego (2007)
 108. Forum Oświaty Samorządowej przy MISTiA Kraków (2015)
 109. Śląskie Forum Oświaty (2010 i 2015)
 110. Śląskie Forum Prawników (2016)
 111. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na wyżyny” w Mykanowie (2016)
 112. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Pszczyńska” w Pszczynie (2016)
 113. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Bielska” w Bielsku (2016)
 114. Miejski Zarząd Oświaty w Tychach (2009)
 115. Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach (2012)
 116. Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice (2014)
 117. Dyrektorzy Szkół Powiatu Wołomińskiego (2014)
 118. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi (2009, 2019)
 119. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi (2019)
 120. XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa w Warszawie (2019)
 121. XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi (2019)
 122. Zespół Szkół ZNP w Łodzi (2013)
 123. Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 z siedzibą w Warszawie (2010)
 124. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku (2011)
 125. Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu (2010)
 126. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi (2013)
 127. Gimnazjum nr 8 w Łodzi (2018)
 128. Gimnazjum nr 41 w Łodzi (2018)
 129. Gimnazjum nr 26 w Łodzi (2018)
 130. Gimnazjum nr 18 w Łodzi (2018)
 131. Gimnazjum nr 13 w Łodzi (2015)
 132. szkoła Podstawowa nr 33 w Warszawie (2018)
 133. Szkoła Podstawowa nr 300 w Warszawie (2018)
 134. Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki” (2017)
 135. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej (2013)
 136. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pabianicach (2012)
 137. Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie Łódzkim (2011)
 138. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach (2012)
 139. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku (2015)
 140. Przedszkole Miejskie nr 183 w Łodzi (2017)
 141. Przedszkole miejskiej nr 75 w Łodzi (2017)
 142. Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi (2015)
 143. Przedszkole Miejskiej nr 231 w Łodzi (2015)
 144. Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi (2014)
 145. Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi (2014)
 146. Przedszkole Miejskie nr 71 w Łodzi (2014)
 147. Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi (2014)
 148. Przedszkole Miejskie nr 125 w Łodzi (2014)
 149. Przedszkole Miejskie nr 125 w Łodzi (2013)
 150. Przedszkole Miejskie nr 3 w Koluszkach (2013)
 151. FIOLET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (2007)
 152. Welmax s.c. z siedzibą w Poznaniu (2009)
 153. Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (2009)
 154. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. (2017, 2018)
 155. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (2009-2012)
 156. SEITO POLSKA Sp. z o.o. (2017, 2018)
 157. MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o. (2018)
 158. MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. (2018)
 159. Geotermia Poddębice Sp. z o.o. (2018)
 160. TBS Poddębice Sp. z o.o. (2018)
 161. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. (2018, 2019)
 162. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (2018)
 163. RR Donnelley GTS Poland Sp. z o.o. (2017)
 164. TORF Corporation Sp. z o.o. (2018)
 165. Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A. (2017, 2018)
 166. Interpint Polska Sp. z o.o. (2018)
 167. Farbiarnia Biliński Sp.J. w Konstantynowie Łódzkim (2018)
 168. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim (2019)
 169. Polska Grupa Elektroenergetyczna S.A. (2018, 2019)