Zespół

dr Marlena Sakowska-Baryłahttps://inspektorsbc.pl/

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym – partnerem w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika “ABI Expert”.

Pod moją redakcją powstał bestseller – komentarz do RODO jeden z najpoczytniejszych i najobszerniejszych, bardzo wysoko oceniany przez specjalistów i pomocny praktykom.

Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowałam i nadzorowałam system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie przez 10 lat zapewniałam obsługę prawną w dziedzinie ochrony danych, dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jednocześnie od 2008 r. obsługując Radę Miejską w Łodzi i zajmując się istotnymi zagadnieniami ustrojowymi w samorządzie terytorialnym. Obecnie wspieram w wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych liczną grupę IOD-ów, w szczególności w ramach SBC INSPEKTOR Sp. z o.o., której jestem wiceprezeską.

 Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: “Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej” (2010), bestsellerowej – “Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz “Prawo do ochrony danych osobowych” (2015). Mam przyjemność być współautorką komentarza do ustawy o re-use: “Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017) oraz podręcznika: “Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016), a także współredaktorem bardzo popularnej książki “Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie  RODO” (2017).

Wykładam na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jestem współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Współuczestniczyłam w tworzeniu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jestem członkinią Rady Programowej Centrum.

Biorę czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych forach poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownemu wykorzystywaniu isp, zagadnieniom prawa samorządowego i ustrojowego. Mam za sobą wygłoszenie kilkudziesięciu referatów i udział w licznych dyskusjach prawniczych, które szczególnie sobie cenię.

Od kilkunastu lat z pasją i zaangażowaniem prowadzę szkolenia i webinaria z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i re-use. Ogromną satysfakcję sprawiają mi wysokie noty wystawione przez uczestników i ich zadowolenie ze wspólnie rozwiązanych problemów. Mam na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, w których udział wzięło ponad 15 000 słuchaczy, ale każdego kolejnego szkolenia oczekuję z niesłabnącym zainteresowaniem i gotowością na rozwiązywanie problemów. Lubię rozmawiać o prawie.

marlena_sakowska_baryla_zespol

Magdalena Czaplińska

Jestem partnerem w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. oraz prezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. Od 2008r. wykonuję zawód radcy prawnego. Podnosząc systematycznie kwalifikacje zawodowe ukończyłam, uzyskując na to stosowne dokumenty, studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa w zakresie prawa europejskiego oraz na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie prawa nowych technologii.

Specjalizuję się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Moje zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuję z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuję się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Współuczestniczę w opracowywaniu planów i kierunków rozwoju teleinformatyki oraz postępu procesu ich informatyzacji w licznych jednostkach samorządu terytorialnego. Na co dzień negocjuję umowy regulujące sytuację prawnoautorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i utrzymania systemu. Analizuję problematykę dotyczącą udzielania licencji na wynalazki, know-how oraz na oprogramowanie, a także dotyczącą sprzedaży praw do technologii oraz tworzenia spółek spin-off.

Cenię sobie rozmowy techniczne o tym, w jakiej formule poprawnie zastosować powszechnie dostępne oprogramowanie narzędziowe, aby nie utracić uprawnień licencyjnych, bądź zapewnić ich skutecznie prawne obowiązywanie na przyszłość. Z zaangażowaniem obserwuję wdrożenia systemów oraz przyjmowaną strategię postępowania i argumentacji, pomagając jednocześnie stronom umowy w bieżącym zarządzaniu kontraktem.

Wykonując czynności prawne na rzecz podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych, zajmuję się reprezentowaniem interesów stron postępowań prowadzonych z zastosowaniem regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych.

Biorę udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

magdalena_czaplinska_zespol