Zespół

dr Marlena Sakowska-Baryła

Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym – partnerem w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktorem naczelnym kwartalnika “ABI Expert”.

Pod moją redakcją powstał bestseller – komentarz do RODO jeden z najpoczytniejszych i najobszerniejszych, bardzo wysoko oceniany przez specjalistów i pomocny praktykom.

Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowałam i nadzorowałam system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie przez 10 lat zapewniałam obsługę prawną w dziedzinie ochrony danych, dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jednocześnie od 2008 r. obsługując Radę Miejską w Łodzi i zajmując się istotnymi zagadnieniami ustrojowymi w samorządzie terytorialnym. Obecnie wspieram w wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych liczną grupę IOD-ów, w szczególności w ramach SBC INSPEKTOR Sp. z o.o., której jestem wiceprezeską.

 Jestem autorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym bestsellerowej monografii – “Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz “Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), a także opracowania: “Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej” (2010). Mam przyjemność być współautorką komentarza do ustawy o re-use: “Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (Wydawnictwo Presscom 2017) oraz wysoko ocenianego II wydania tego komentarza wydanego nakładem Wolters Kluwer – “Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2019), a także  podręcznika: “Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016), a także współredaktorem bardzo popularnej książki “Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie  RODO” (2017).

Jestem członkiem kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego.

Wykładam na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jestem współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Współuczestniczyłam w tworzeniu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jestem członkinią Rady Programowej Centrum.

Aktywnie działam na rzecz propagowania wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i kształtowania się praktyki w tym zakresie, będąc wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Biorę czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych forach poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownemu wykorzystywaniu isp, zagadnieniom prawa samorządowego i ustrojowego. Mam za sobą wygłoszenie kilkudziesięciu referatów i udział w licznych dyskusjach prawniczych, które szczególnie sobie cenię.

Jestem członkinią Rady Konsultacyjnej miesięcznika “IT w Administracji”.

Od kilkunastu lat z pasją i zaangażowaniem prowadzę szkolenia i webinaria z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i re-use. Ogromną satysfakcję sprawiają mi wysokie noty wystawione przez uczestników i ich zadowolenie ze wspólnie rozwiązanych problemów. Mam na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, w których udział wzięło ponad 15 000 słuchaczy, ale każdego kolejnego szkolenia oczekuję z niesłabnącym zainteresowaniem i gotowością na rozwiązywanie problemów. Lubię rozmawiać o prawie.

marlena_sakowska_baryla_zespol

Magdalena Czaplińska

Radca prawny, partner zarządzający w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Prezes Zarządu w SBC Inspektor Sp. z o.o

Absolwentka studiów  podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Prawa i Administracji w zakresie prawa europejskiego oraz na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie prawa nowych technologii.

Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, dobra osobiste), oraz  prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty).

Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na kompleksowej, szeroko rozumianej problematyce związanej z wymogami RODO.

Zajmuję się wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, przygotowuję  dokumentację organizacyjno-techniczną oraz przeprowadzam audyt procesów przetwarzania danych osobowych  podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzę szkolenia i warsztaty. Uczestniczę w charakterze  prelegenta bądź eksperta w krajowych konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach  poświęconych problematyce IT oraz ochrony danych.

Zajmuję się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, w tym również obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Negocjuję umowy regulujące sytuację prawno-autorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i utrzymania systemu. Analizuję problematykę dotyczącą udzielania licencji na wynalazki, know-how oraz na oprogramowanie, a także dotyczącą sprzedaży praw do technologii oraz tworzenia spółek spin-off.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego.

Jestem autorką publikacji w prasie branżowej i współautorką monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

magdalena_czaplinska_zespol