Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to wiodący obszar naszych usług. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i informatyczne dotyczące wyboru środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe.

Pomagamy zorganizować system ochrony danych osobowych zapewniający przetwarzanie danych osobowych oraz realizację uprawnień osób, których dane dotyczą zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a w najbliższej przyszłości spełniający wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo).

Zakres naszych usług obejmuje:

– audyt systemu ochrony danych osobowych obejmujący dokumentację techniczno-organizacyjną, osobową oraz rozwiązania organizacyjne i informatyczne

– doradztwo dotyczące przygotowania systemu ochrony danych osobowych do funkcjonowania na warunkach określonych w rodo

– przekształcenie ABI w Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – obsługa procesu dostosowania do wymogów rodo przy uwzględnieniu reguł wynikających z przepisów stanowiących podstawę wykonywania pracy lub usług przez ABI

– obsługa rekrutacji ABI/IOD

– przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, upoważnień, ewidencji, oświadczeń, kodeksów dobrych praktyk, polityk prywatności itp.

– przygotowywanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym powierzenia przetwarzania danych, współadministrowania danymi osobowymi, umów dotyczących tworzenia baz danych, licencji na korzystanie i umów przenoszących z baz danych

– przygotowanie zgłoszeń rejestracyjnych dotyczących zbiorów danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji do rejestracji przez GIODO

– reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed GIODO, w tym w postępowaniu kontrolnym, oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

– doradztwo w zakresie realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, reprezentowanie Klienta w sporach z podmiotami danych

– sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony prywatności

– szkolenie ABI/IOD

– szkolenie personelu