RODO

Przygotowanie do RODO:

Ujednolicenie przepisów dotyczących danych osobowych, które nastąpi na podstawie unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wymusi zmianę dotychczasowego sposobu ochrony danych. Utworzenie nowych schematów postępowań warto poprzedzić czynnościami, których wykonanie ułatwi późniejsze decyzje. Aby przygotować się poprawnie do zastosowania nowych regulacji oferujemy usługi związane z przygotowaniem do zastosowania RODO.

– przegląd umów powierzania i przetwarzania danych

– analiza procesów przetwarzania danych

– analiza kategorii przetwarzanych danych

– weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych

– analiza klauzul zgody

– analiza klauzul informacyjnych

– audyt polityk i instrukcji

– ocena ryzyka naruszenia prawa, w tym ocena charakteru danych, zakresu danych, celu przetwarzania i kontekstu przetwarzania