Author: sbc-kancelaria

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że jest już dostępna pierwsza na rynku książka poświęcona prawom osoby, której dane dotyczą na gruncie rodo - "Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO". Publikacja powstała pod redakcja naukową dr Marleny Sakowskiej - Baryły i dr Bogdana Fischera. Autorzy...

Prelegentką podczas IV Kongresu TIK w Edukacji, który odbył się w Toruniu w dniu 20.10.2017 r.  została mec. Magdalena Czaplińska, zaproszona do wygłoszenia wykładu nt. Wpływ rozporządzenia ogólnego w sprawie danych osobowych (rodo) na funkcjonowanie placówek oświatowych. Zaprezentowany temat spotkał się z dużym zainteresowaniem Uczestników. Więcej...

 Podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbył się w dniach 19-20 w Warszawie - prestiżowego wydarzenia skupiającego przedstawicieli środowisk oświatowych dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt. "Przygotowanie do RODO - wdrożenie reformy ochrony danych osobowych", który objął w szczególności takie zagadnienia, jak: - nowe obowiązki...

W dniu 16 października 2017 r. byliśmy obecni na X Europejskim Forum Gospodarczym. Partner Kancelarii dr Marlena Sakowska – Baryła uczestniczyła w panelu dyskusyjnym Kontrola w biznesie, poruszającym zagadnienia ogólnych uwarunkowań prawnych przeprowadzenia kontroli w firmach. Wraz z pozostałymi prelegentami Mec. Marlena Sakowska - Baryła...

Miło nam poinformować, że w dn. 14.10.2017 r. wykład inauguracyjny otwierający rok akademicki 2017/2018 w Społecznej Akademii Nauk w oz w Sieradzu wygłosiła dr Marlena Sakowska-Baryła, poruszając aktualne kwestie reformy ochrony danych osobowych spowodowanej RODO....

W dniach 11-13 października 2017 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska wzięły udział w II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji - jednej z czołowych i najważniejszych w roku imprez branżowych poświęconych technicznym i prawnym aspektom bezpieczeństwa. Wykład "Odpowiedzialność administratorów na gruncie rodo" wygłoszony przez dr...

W dniach 5-6 października 2017r. odbyło się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Na tym prestiżowym spotkaniu od lat stanowiącym platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu nasza kancelaria brała udział w panelach dyskusyjnych dotyczących RODO. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu. ...

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedra Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 15 września 2017 r.  zorganizowali konferencję naukową  "Reforma ochrony danych osobowych - aspekty proceduralne", która stała się okazją do dyskusji nad reformą spowodowaną przez RODO, ale także nad projektem...

W dniach 7-10 września w Olsztynie zorganizowana została przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie konferencja pod tytułem „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”. Mec. Dr Marlena Sakowska-Baryła  wygłosiła...