Author: sbc-kancelaria

Zapraszamy na szkolenie online: "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z perspektywy samorządu terytorialnego" prowadzone przez dr Marlenę Sakowską-Baryłę w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 12:00 Szkolenie pozwoli dowiedzieć się i zrozumieć: • czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (isp) – podstawy prawne, praktyczne zastosowanie • czym ponowne...

W dniu 24 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała zaszczyt i przyjemność przeprowadzenia szkolenia z dotyczącego zasad ochrony danych osobowych dla pracowników KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Szkolenie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, w Gabinecie Wojskowym. To kolejne już ze szkoleń dla Kancelarii Prezydenta RP, niemniej...

"O RODO dyskutowano w Sieradzu" - tak zatytułowano relację na stronie www Radia ŁÓDŹ z Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej , która odbyła się w Sieradzu w dn. 22.05.2019 r. z udziałem partnerów naszej kancelarii - dr Marleny Sakowskiej-Baryły i mec. Magdaleny Czaplińskiej. Mec. Magdalena Czaplińska udzieliła komentarza...

W dniu 22 maja 2019 r. partnerzy naszej Kancelarii - dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska na zaproszenie Społecznej Akademii Nauk wzięły udział w Konferencji naukowej „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych” zorganizowanej w Sieradzu, wygłaszając wykłady oraz moderując sesje naukowe. Zakres tematyczny wystąpień obejmował następujące...

W dniu 18 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona do wygłoszenia pięciogodzinnego wykładu wieńczącego studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych". Wykład obejmowała zagadnienia wykazywania zgodności z RODO w działaniu administratora i podmiotu przetwarzajacego poprzez wskazanie dokumentów służących wykazywaniu tej zgodności....

Na rynku dostępny jest już kolejny numer kwartalnika "ABI EXPERT" (2/2019), którego tematem przewodnim jest ochrona danych osobowych w reklamie. W numerze omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak ustawa sektorowa z 21 lutego 2019 r., która weszła w życie z początkiem maja, kwestia zwolnień z...

Na zaproszenie dr Pawła Litwińskiego oraz Centrum Promocji Informatyki dr Marlena Sakowska-Baryła wzięła udział w XXVII Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), które odbyło się w dniu 16 maja 2019 r. w Warszawie. Forum rozpoczęło się od wykładu dr Marleny Sakowskiej- Bryły nt. Obowiązek informacyjny,...