Author: sbc-kancelaria

Miło nam poinformować, że w dn. 14.10.2017 r. wykład inauguracyjny otwierający rok akademicki 2017/2018 w Społecznej Akademii Nauk w oz w Sieradzu wygłosiła dr Marlena Sakowska-Baryła, poruszając aktualne kwestie reformy ochrony danych osobowych spowodowanej RODO....

W dniach 11-13 października 2017 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska wzięły udział w II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji - jednej z czołowych i najważniejszych w roku imprez branżowych poświęconych technicznym i prawnym aspektom bezpieczeństwa. Wykład "Odpowiedzialność administratorów na gruncie rodo" wygłoszony przez dr...

W dniach 5-6 października 2017r. odbyło się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Na tym prestiżowym spotkaniu od lat stanowiącym platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu nasza kancelaria brała udział w panelach dyskusyjnych dotyczących RODO. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu. ...

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedra Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 15 września 2017 r.  zorganizowali konferencję naukową  "Reforma ochrony danych osobowych - aspekty proceduralne", która stała się okazją do dyskusji nad reformą spowodowaną przez RODO, ale także nad projektem...

W dniach 7-10 września w Olsztynie zorganizowana została przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie konferencja pod tytułem „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”. Mec. Dr Marlena Sakowska-Baryła  wygłosiła...

Organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego rozpatrują skargi. Z jednej strony to dobre rozwiązanie, z drugiej kompletnie nieprzemyślane przez ustawodawcę ze względów proceduralnych. Radni, obsługa rad i sejmików, a także radcy prawni zaangażowani w ten proces zapewne mogą długo wskazywać na szereg osobliwości, których przy regulowaniu tej kwestii...

Kolejna odsłona rozważań o reformie – w dniu 28 czerwca 2017 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zorganizowała konferencję naukową „RODO. Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych”, wśród zaproszonych ekspertów dr Marlena Sakowska-Baryła. Jej wystąpienie dotyczyło Inspektora Ochrony Danych – wyznaczenia, statusu i...

Czerwiec 2017 r. zaowocował pierwszą na rynku monografią dotyczącą samorządowych CUW pisana przez praktyków dla praktyków. Kompleksowo omówiono w niej prawne i organizacyjne aspekty tego typu jednostek, w tym sprawa zarządzania informacjami, ochrony danych, budowy systemów IT. Jej współredaktorem naukowym jest dr Marlena Sakowska-Baryła, która dodatkowo...

„Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych” to temat konferencji naukowej zorganizowanej 9 czerwca 2017 r. przez Akademię Leona Koźmińskiego  i Biuro GIODO, podczas którego dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła referat nt. „Ryzyko nadmiernego przetwarzania danych osobowych”. Więcej informacji znajdziesz tu. ...