Author: sbc-kancelaria

Na zaproszenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej partnerki SBC Kancelarii prowadziły dziś konsultacje w ramach Strefy Partnera ŁSSE i "Spotkań z Ekspertem". Rozwiązywałyśmy problemy z  zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, ochrony informacji w przedsiębiorstwie. Dziękujemy za wszystkie pytania i dobrą...

W dniu 28.11.br. SBC Kancelaria Radców Pranych prowadzi warsztaty dialogu i innowacyjności, realizowanych w ramach projektu Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski.  Tematem spotkania będzie omówienie zagadnień dotyczących błędów i negatywnych konsekwencji podczas kontroli związanych z ochroną danych osobowych. Termin: 28 listopada, godz. 9.00, Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Szadkowska 6c. Informacje: 43...

Zapraszamy na "Spotkanie z Ekspertem" w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które odbędzie się w dn. 15.11.2019 r. W roli ekspertów dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska - partnerzy w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych. Kancelaria jest partnerem ŁSSE S.A.  Konsultacje będą miały formę indywidualną, a zarejestrowane...

Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych to jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób omawia się zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Wśród zaproszonych prelegentów dr Marlena Sakowska-Baryła oraz mec. Magdalena Czaplińska partnerzy SBC Kancelarii Radców Prawnych. Forum odbędzie się...

Ile kosztuje RODO w przedsiębiorstwie? to temat spotkania eksperckiego zorganizowanego przez Łódzką Izbę Przemysłowo Handlową w dniu 4 listopada 2019 r. z udziałem partnerów SBC Kancelarii Radców Prawnych dr Marleny Sakowskiej Baryły i mec. Magdaleny Czaplińskiej, które podzieliły się swoim doświadczeniem dotyczącym stosowania przepisów o...

Nie słabną echa pierwszej administracyjnej kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UODO na podmiot sektora publicznego. W ślad za ustaleniami decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019r., znak: ZSPU.421.3.2019, należałoby rekomendować, aby każdy z podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej dokonał uważnej...

Dr Marlena Sakowska-Baryła został zaproszona do wygłoszenia wykładu podczas XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP, które odbędzie się  w dniu 27 listopada 2019 r. i jest cykliczną konferencją organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki. Forum odbędzie się pod hasłem:"JAWNOŚĆ I DOSTĘP DO INFORMACJI W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ...