XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP

XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP
d81_9092

XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP

Dr Marlena Sakowska-Baryła został zaproszona do wygłoszenia wykładu podczas XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP, które odbędzie się  w dniu 27 listopada 2019 r. i jest cykliczną konferencją organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki.

Forum odbędzie się pod hasłem:”JAWNOŚĆ I DOSTĘP DO INFORMACJI W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI PRAWNEJ I TECHNOLOGICZNEJ – dostępność cyfrowa, nagrywanie obrad, stosowanie RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji”.

Jak wskazano w opisie wydarzenia  – rok 2019 r. zaobfitował w liczne zmiany dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz decyzje Prezesa UODO, który nałożył administracyjną karę pieniężną w związku przetwarzaniem danych osobowych w BIP oraz – w jego ocenie – wadliwym umieszczeniem w Internecie nagrania z obrad sesji.
Tematem omówionym podczas forum  pozostaje też nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w zakresie ochrony danych osobowych, która bezpośrednio potwierdza możliwość objęcia ochrony danych osobowych cywilnoprawnym reżimem ochrony danych osobowych wynikającym z zawartych w trybie ofertowym umów o ponowne wykorzystywanie ISP.Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione przez dr Marlenę Sakowską-Baryłę  w komentarzu do art. 7 i 14 tejże ustawy zawartym w dostępnym od 29.10.2019 r. komentarzu do tej ustawy – “Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
W trakcie Forum omówimy również aktualne problemy rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej o udostępnienie informacji i dokumentacji związanych z ochroną informacji, np. dokumentów inspektora ochrony danych, a nawet bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (np. zasady cyberbezpieczeństwa) – to zganienie, którym właśnie będzie zajmować się w swoim referacie dr Marlena Sakowska-Baryła.