V Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych
vfok_jsfp_glowny

V Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych to jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób omawia się zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Wśród zaproszonych prelegentów dr Marlena Sakowska-Baryła oraz mec. Magdalena Czaplińska partnerzy SBC Kancelarii Radców Prawnych. Forum odbędzie się we Wrocławiu w dniach 9-11 grudnia 2019 r.

Forum zorganizowane zostało przez redakcje następujących magazynów:

 • „Kadry i Płace w Administracji“
 • „IT w Administracji”
 • „Finanse Publiczne”
 •  „Przetargi Publiczne”
 •  „ABI EXPERT”, którego redaktor naczelną jest dr Marlena Sakowska-Baryła.

Do uczestnictwa w Forum corocznie zapraszani są:

 • marszałkowie województw, starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze województw, powiatów, gmin
 • kierownicy departamentów zamówień publicznych
 • główni księgowi, skarbnicy
 • kierownicy departamentów finansowych
 • kierownicy departamentów prawnych
 • kierownicy wydziałów kontroli
 • kierownicy  innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • zarządy i kadra zarządzająca spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnychvfok_jsfp_glowny