Author: sbc-kancelaria

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego została już podpisana. Warto zwrócić uwagę, na szczególne regulacje wprowadzone niniejszą ustawą związane z wyodrębnieniem nowych kategorii informacji sektora publicznego, takich jak: dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska...

  SEJM uchwalił ustawę o otwartych danych. To oznacza, że dane publiczne zostaną otwarte, a zatem wiele zasobów, którymi dysponuje sektor publiczny w postaci danych takich jak: dane o mobilności, dane meteorologiczne, dane ekonomiczne dane finansowe będzie mogło być wykorzystywanych do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług. W...

DATA ACT - to wspaniała inicjatywa Komisji Europejskiej, czyli konsultacje w zakresie "Aktu w sprawie danych" potrwa do 3 września. Celem konsultacji jest oczywiście zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych stron, w tym obywateli i przedsiębiorstw. Ponadto, KE ma w planach również przegląd dyrektywy 96/9/WE w...

Kto może współadministrować danymi z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Według UODO, może to być zarówno gmina, jak i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W środowym magazynie (wydanie z dnia 28.07.2021) "Samorząd i Administracja" komentarza dla sprawy udzieliła Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła. Według dr Sakowskiej-Baryły -  w...

 SEJM uchwalił ustawę o otwartych danych. Co to oznacza? Na przykład to, że wiele zasobów, którymi dysponuje sektor publiczny w postaci danych takich jak: dane o mobilności, dane meteorologiczne, dane ekonomiczne dane finansowe będą mogły być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług. Obecnie więcej danych...

Komentarz dr Marlena Sakowska-Baryła Partner naszej Kancelarii dla portalu Prawo.pl Tym razem tematem komentowanego artykułu jest kwestia zgody na udostępnianie wizerunków uczniów na zdjęciach z wydarzeń, na których gośćmi bywają ministerialni urzędnicy. Zdaniem dr Sakowskiej-Baryły w przypadku takich imprez dobrą praktyką jest zadbanie o to, by każdy...

Za nami 51. posiedzenie EROD (Europejskiej Rady Ochrony Danych), na którym po konsultacjach publicznych przyjęto szereg wytycznych, m.in.: Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych, Wytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego Wytyczne w sprawie wirtualnych asystentów głosowych (VVA) Oświadczenie EROD po...

Licznik stałych subskrybentów na kanale YouTube Partner naszej Kancelarii dr Marleny Sakowskiej-Baryły przekroczył liczbę 1000. https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A Na kanale dr Marleny Sakowskiej-Baryły znajdziecie ponad 100 filmów podzielonych na tematyczne playlisty: Transfery danych Sztuczna inteligencja i nowe technologie Monitoring a RODO Ochrona danych osobowych w HR Dostęp do informacji publicznej i otwieranie danych Szczepienia...