Author: sbc-kancelaria

      Na początku 2017 r. ukazał się pierwszy w Polsce komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przygotowany we współautorstwie przez dr Bogdana Fischera,  dr Agnieszkę Piskorz-Ryń, dr Marlenę Sakowską-Baryłę i dr Joannę Wyporską -Frankiewicz. Można śmiało powiedzieć, że szeroko pojmowane prawo informacyjne znajduje się...

W dniu 9 grudnia 2016r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyły się konsultacje z przedstawicielami nauki w sprawie wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wśród zaproszonych ekspertów znalazła się dr Marlena Sakowska-Baryła, której powierzona została analiza i zaprezentowanie kwestii modelu postępowania prowadzonego przez organ nadzorczy...

fot. Marcin Oliva Soto W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Gdańsku odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego - Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji zorganizowana przez redakcję dwóch czasopism - miesięcznika "ITwAdministracji" i  kwartalnika "ABI-Expert". Podczas forum poruszane były zagadnienia z zakresu technicznego...