Author: sbc-kancelaria

W dniu 24 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała zaszczyt i przyjemność przeprowadzenia szkolenia z dotyczącego zasad ochrony danych osobowych dla pracowników KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Szkolenie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, w Gabinecie Wojskowym. To kolejne już ze szkoleń dla Kancelarii Prezydenta RP, niemniej...

"O RODO dyskutowano w Sieradzu" - tak zatytułowano relację na stronie www Radia ŁÓDŹ z Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej , która odbyła się w Sieradzu w dn. 22.05.2019 r. z udziałem partnerów naszej kancelarii - dr Marleny Sakowskiej-Baryły i mec. Magdaleny Czaplińskiej. Mec. Magdalena Czaplińska udzieliła komentarza...

W dniu 22 maja 2019 r. partnerzy naszej Kancelarii - dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska na zaproszenie Społecznej Akademii Nauk wzięły udział w Konferencji naukowej „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych” zorganizowanej w Sieradzu, wygłaszając wykłady oraz moderując sesje naukowe. Zakres tematyczny wystąpień obejmował następujące...

W dniu 18 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona do wygłoszenia pięciogodzinnego wykładu wieńczącego studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych". Wykład obejmowała zagadnienia wykazywania zgodności z RODO w działaniu administratora i podmiotu przetwarzajacego poprzez wskazanie dokumentów służących wykazywaniu tej zgodności....

Na rynku dostępny jest już kolejny numer kwartalnika "ABI EXPERT" (2/2019), którego tematem przewodnim jest ochrona danych osobowych w reklamie. W numerze omówione zostały między innymi takie zagadnienia, jak ustawa sektorowa z 21 lutego 2019 r., która weszła w życie z początkiem maja, kwestia zwolnień z...

Na zaproszenie dr Pawła Litwińskiego oraz Centrum Promocji Informatyki dr Marlena Sakowska-Baryła wzięła udział w XXVII Forum Administratorów Danych/ Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), które odbyło się w dniu 16 maja 2019 r. w Warszawie. Forum rozpoczęło się od wykładu dr Marleny Sakowskiej- Bryły nt. Obowiązek informacyjny,...

W dniu 14 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła przeprowadziła szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej dla pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Szkolenie odbyło się w Konstancinie-Jeziornej oraz w ramach teletransmisji w innych ośrodkach spółki w Polsce. Szkolenie odbyło się według następującego programu:  Charakterystyka prawa dostępu do...

W dniach 9-10 maja 2019 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa pn. "RODO – od analizy modelu do stosowania prawa", w których udział wzięły dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska. To konferencja, podczas której na niespotykaną dotąd skalę dyskutowano o...