FORUM Ochrona danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej

D81_9018

FORUM Ochrona danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej

Dr Marlena Sakowska-Baryła była gospodarzem zorganizowanych w dn. 21 maja 2019 r. w Warszawie przez Centrum Promocji Informatyki w partnerstwie z naszą Kancelarią Forum “Ochrona danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej’.

Reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych w szczególny sposób wpływa na organizację systemu ochrony danych osobowych w sądach i organach ochrony prawnej. Obecnie wszystkie te podmioty stają nie tylko przed dylematem, jak zastosować RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, ale także określeniem jak w efektywny i zgodny z prawem sposób pogodzić stosowanie reguł wynikających z tych przepisów z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a także najnowszymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, a więc tzw. ustawą wdrażającą RODO.
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w sądach i organach przetwarzających dane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jest nadzwyczaj problematyczne nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z nowymi unormowaniami, ale przede wszystkim z tej racji, że są one nader skomplikowane, niejasne, a nadto wymagają synchronicznego stosowania reguł, które trudno skonkretyzować i rozgraniczyć.

Zakres merytoryczny forum obejmował następujące wystąpienia:

„Dyrektywa policyjna”, ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości a RODO:

 • podmiotowy zakres stosowania regulacji,
 • jak określić, który akt ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych przez sąd, policję i inne służby,
 • wątpliwości interpretacyjne

dr Paweł Litwiński

Ochrona danych osobowych w sądach po reformach:

 • zakres zmian – podstawy prawne kształtowania systemu ochrony danych osobowych w sądach,
 • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • wielość administratorów,
 • kuratorzy, biegli sądowi, mediatorzy a system ochrony danych osobowych w sądach.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Odpowiedzialność karna za bezprawne przetwarzanie danych osobowych:

 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • odpowiedzialność karna na podstawie kodeksu karnego,
 • odpowiedzialność karna na podstawie przepisów przewidujących ochronę tajemnic.

dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Ochrona danych osobowych a informatyka śledcza w organizacjach porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 • mechanizmy ochrony technicznej i organizacyjnej wynikające z przepisów o ochronie prywatności i praktyk branży IT w toku postępowań,
 • zabezpieczenie materiału dowodowego – ochrona na etapie pozyskiwania i przesyłania.

Maciej Kołodziej

Ochrona danych w monitoringu wizyjnym w sądach i prokuraturze:

 • ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym,
 • podstawa prawna monitoringu wizyjnego w sądach i prokuraturze,
 • prawa osoby monitorowanej Obowiązki administratora,
 • teren objęty monitoringiem wizyjnym,
 • problemy, wątpliwości i propozycje rozwiązań.

mec. Mirosław Wróblewski

Stosowanie rozporządzenia KRI w sądach powszechnych:

 • “My nie musimy mieć ISO” – system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty na ISO 27001 – wymóg czy wybór,
 • KRI jako “wsparcie” dla wdrażania RODO,
 • podział ról i odpowiedzialności w szbi: Prezes czy Dyrektor?
 • od RODO do ISO przez KRI a może odwrotnie.

Kinga Wójcik-Prządka