Wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

marlena_sakowska_baryla

Wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniu 18 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona do wygłoszenia pięciogodzinnego wykładu wieńczącego studia podyplomowe “Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych“.

Wykład obejmowała zagadnienia wykazywania zgodności z RODO w działaniu administratora i podmiotu przetwarzajacego poprzez wskazanie dokumentów służących wykazywaniu tej zgodności.