Konferencja Naukowa „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”

Odpowiedzialność IOD na gruncie RODO
D81_9060

Konferencja Naukowa „Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych”

W dniu 22 maja 2019 r. partnerzy naszej Kancelarii – dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska na zaproszenie Społecznej Akademii Nauk wzięły udział w Konferencji naukowej

„Etyczne i prawne dylematy ochrony danych osobowych” zorganizowanej w Sieradzu, wygłaszając wykłady oraz moderując sesje naukowe.

Zakres tematyczny wystąpień obejmował następujące zagadnienia:

Panel I. Etyczne wyzwania ochrony danych osobowych – prowadzenie mec. Magdalena Czaplińska

   Aksjologiczne podstawy kodeksu etyki inspektora ochrony danych

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, Społeczna Akademia Nauk

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych- aspekty etyczne

dr Marlena Sakowska– Baryła, radca prawny, Redaktor Naczelna ABI EXPERT

 

Panel II. Normatywne uwarunkowania przetwarzania danych osobowych – prowadzenie dr Marlena Sakowska-Baryła

   Pojęcie administratora w kontekście odpowiedzialności za realizację jego obowiązków

dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

Praktyczne problemy przeprowadzania oceny ryzyka naruszenia prywatności

Tomasz Izydorczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Cele monitorowania pracowników– uwagi krytyczne

dr Magdalena Kuba, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Łódzki

Problematyka kradzieży tożsamości osoby fizycznej w aspekcie ochrony danych
osobowych

dr Kamil Czapliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Panel III. Problematyka odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych -prowadzenie dr Marlena Sakowska-Baryła

   Odpowiedzialność IOD na gruncie RODO- modyfikacje zasad naprawiania szkody
w zależności od stosunku prawnego łączącego Administratora z IOD

mec. Magdalena Czaplińska, Kancelaria Radców Prawnych SBC

Prawo osoby fizycznej do usunięcia danych

dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego