Author: sbc-kancelaria

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy” miała miejsce w Warszawie w dn.03.03.2020 r. Dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt. Realizacja zasady przejrzystości przetwarzania dnaych osobowych w zbiorowym prawie pracy Organizator: Zakład Prawa Pracy, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Aula ALK Patronat...

2 marca 2020 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska miały przyjemność spotkać się IOD-ami oraz pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych podczas seminarium poświęconego monitoringowi w samorządzie. Seminarium zorganizował Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Poruszone zostały takie zagadnienia, jak: Przegląd bieżącego stanu...

W dniu 27 lutego 2020 r. dr Marlena Sakowska-Baryła na zaproszenie FRDL w Warszawie miała przyjemność poprowadzić seminarium dla miejskich włodarzy w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego nt. Jakich informacji żądać od IOD w trakcie jego pracy na rzecz danej JST  PROGRAM WYSTĄPIENIA...

24 lutego 2020 r. w Warszawie dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska miały przyjemność poprowadzić seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych poświęcone monitoringowi w placówkach oświatowych. Seminarium zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)  W programie seminarium: Omówienie obowiązków ciążących na dyrektorze placówki oświatowej na podstawie...

17 lutego 2020 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność przeprowadzić kolejny webinar dla Wolters Kluwer. Tym razem przedmiotem wykładu było powierzenia przetwarzania danych osobowych, omówione zostały takie kwestie, jak: na czym polega powierzenie przetwarzania; kim jest administrator i podmiot przetwarzający – jak ich odróżnić, czy jeden...

Luty i marzec 2020 r. to czas szkoleń z zakresu stosowania monitoringu w zakładach pracy oraz w oświacie. Serdecznie zapraszamy na wydarzenia organizowane m.in. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalne w Warszawie oraz w Katowicach i Wrocławiu. W programie następujące kwestie: Przegląd bieżącego stanu prawnego dot. monitoringu - kodeks...

W okresie luty-marzec 2020 r. zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących nadzoru nad IOD w sektorze publicznym i w placówkach oświatowych W programie między innymi takie zagadnienia, jak: Omówienie obowiązków ciążących na IOD na podstawie RODO Dlaczego wyznaczenie IOD nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających z RODO...

W dniu 5 lutego 2020 r. mec. Magdalena Czaplińska i dr Marlena Sakowska-Baryła udzielały konsultacji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - jako partnerzy ŁSSE. To już kolejne konsultacje,  podczas których była możliwość uzyskania informacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Dziękujemy za...

4 lutego 2020 r. odbył się II Dzień Ochrony Danych Osobowych. To jednodniowa konferencja z udziałem najlepszych znawców z dziedziny ochrony danych osobowych zorganizowana przez redakcję kwartalnika "ABI Expert", za której koncepcję merytoryczną odpowiada dr Marlena Sakowska-Baryła. Wśród prelegentów mec. Magdalena Czaplińska, która zaprezentowała temat: Monitoring wizyjny w...