Monitoring w placówce oświatowej – seminarium dla warszawskich dyrektorów szkół

monitoring-oswiata_kancelaria

Monitoring w placówce oświatowej – seminarium dla warszawskich dyrektorów szkół

24 lutego 2020 r. w Warszawie dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska miały przyjemność poprowadzić seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych poświęcone monitoringowi w placówkach oświatowych.

Seminarium zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) 

W programie seminarium:

  1. Omówienie obowiązków ciążących na dyrektorze placówki oświatowej na podstawie RODO, prawa oświatowego i kodeksu pracy w dziedzinie monitoringu
  2. Przegląd bieżącej praktyki w zakresie monitoringu wizyjnego i innych form kontroli/monitoringu w placówkach oświatowych (transmisja on-line, karty dostępu, monitoring poczty elektronicznej)
  3. Monitoring a prywatność osób monitorowanych
  4. Warunki formalne wprowadzenia monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej na podstawie prawa oświatowego– podstawy legalności, zasady przetwarzania,
  5. Dokumentacja związana z monitoringiem – dokumentowanie analizy niezbędności wprowadzenia monitoringu, dokumentowanie spełnienia obowiązków informacyjnych, uzgodnień i konsultacji, procedury/regulaminy
  6. Monitoring pracowniczy – podstawy legalności, zasady przetwarzania
  7. Zasady współpracy z podmiotem dostarczającym monitoringu – postanowienia umowne, niezbędność powierzenia przetwarzania
  8. Udostępnianie nagrań z monitoringu, dokumentowanie udostępnień
  9. Wytyczne PUODO
  10. Szacownie ryzyka naruszeń praw i wolności osoby fizycznej w związku ze stosowaniem monitoringu w placówce oświatowej.

monitoring-oswiata_kancelaria