Monitoring w samorządzie terytorialnym – Seminarium w Katowicach

p_20200302_114434

Monitoring w samorządzie terytorialnym – Seminarium w Katowicach

2 marca 2020 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska miały przyjemność spotkać się IOD-ami oraz pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych podczas seminarium poświęconego monitoringowi w samorządzie.

Seminarium zorganizował Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Poruszone zostały takie zagadnienia, jak:

  1. Przegląd bieżącego stanu prawnego dot. monitoringu

– kodeks pracy,

– prawo oświatowe

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o samorządzie powiatowym,

– ustawa o samorządzie województwa,

– ustawa o działalności leczniczej

  1. Monitoring wizyjny

– podstawy legalności,

– zasady przetwarzania

  1. Monitoring pracowniczy

– podstawy legalności,

– zasady przetwarzania

  1. Dokumentacja monitoringu

– analiza potrzeb stosowania monitoringu,

–  regulamin monitoringu,

– upoważnienia do przetwarzania danych,

– zasady współpracy z podmiotem przetwarzającym

– obowiązki informacyjne i oznaczenia graficzne

  1. Monitoring a prywatność osób monitorowanych

– przegląd orzecznictwa

– stanowiska doktryny

– praktyka stosowania monitoringu

  1. Wytyczne PUODO