Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego

p_20200227_130846

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego

W dniu 27 lutego 2020 r. dr Marlena Sakowska-Baryła na zaproszenie FRDL w Warszawie miała przyjemność poprowadzić seminarium dla miejskich włodarzy w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego nt.

Jakich informacji żądać od IOD w trakcie jego pracy na rzecz danej JST

 PROGRAM WYSTĄPIENIA obejmował następujące zagadnienia:

  1. Omówienie obowiązków ciążących na IOD na podstawie RODO
  2. Dlaczego wyznaczenie IOD nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających z RODO – wykonywanie zadań przez IOD i weryfikacja ich realizacji
  3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO – czego oczekiwać od IOD
  4. Rekomendacje po kontrolach Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych oraz kontrolach Najwyższej Izby Kontroli w zakresie ochrony danych osobowych

Dziękujemy za zaproszenie!