Cykl szkoleń z serii: Sprawdź swojego IOD

sprawdz-iod_kancelaria

Cykl szkoleń z serii: Sprawdź swojego IOD

W okresie luty-marzec 2020 r. zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących nadzoru nad IOD w sektorze publicznym i w placówkach oświatowych

W programie między innymi takie zagadnienia, jak:

  1. Omówienie obowiązków ciążących na IOD na podstawie RODO
  2. Dlaczego wyznaczenie IOD nie zwalnia administratora z obowiązków wynikających z RODO – wykonywanie zadań przez IOD i weryfikacja ich realizacji
  3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO – czego oczekiwać od IOD
  4. Rekomendacje po kontrolach Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych oraz kontrolach Najwyższej Izby Kontroli w zakresie ochrony danych osobowych

Szkolenia przeprowadzone zostaną między innymi dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu.

sprawdz-iod_kancelaria