Stosowanie monitoringu – cykl szkoleń

monitoring-zaklad-pracy_kancelaria

Stosowanie monitoringu – cykl szkoleń

Luty i marzec 2020 r. to czas szkoleń z zakresu stosowania monitoringu w zakładach pracy oraz w oświacie.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia organizowane m.in. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalne w Warszawie oraz w Katowicach i Wrocławiu.

W programie następujące kwestie:

  1. Przegląd bieżącego stanu prawnego dot. monitoringu

– kodeks pracy,

– prawo oświatowe

– ustawa o samorządzie gminnym,

– ustawa o samorządzie powiatowym,

– ustawa o samorządzie województwa,

– ustawa o działalności leczniczej

  1. Monitoring wizyjny

– podstawy legalności,

– zasady przetwarzania

  1. Monitoring pracowniczy

– podstawy legalności,

– zasady przetwarzania

  1. Dokumentacja monitoringu

– analiza potrzeb stosowania monitoringu,

–  regulamin monitoringu,

– upoważnienia do przetwarzania danych,

– zasady współpracy z podmiotem przetwarzającym

– obowiązki informacyjne i oznaczenia graficzne

  1. Monitoring a prywatność osób monitorowanych

– przegląd orzecznictwa

– stanowiska doktryny

– praktyka stosowania monitoringu

  1. Wytyczne PUODO

monitoring-zaklad-pracy_kancelaria