Author: sbc-kancelaria

Komentarza do sprawy nadmiernego udostępnienia danych osobowych udzieliła dr Marlena Sakowska-Baryła, podzielając zastrzeżenia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej co do zgodności z prawem wysłania przez pracownika CSIOZ do wszystkich okręgowych izb lekarskich oraz do wszystkich urzędów wojewódzkich danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów wygenerowanych z SMK. ...

W dniach 20-21 listopada 2017 r. odbyła się zreorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck Konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, w której wzięła udział dr Marlena Sakowska-Baryła, wygłaszając wysoko oceniany wykład: "Przygotowanie sektora finansów publicznych do wdrożenia reformy – harmonogram prac wdrożeniowych"...

W dniach 13-15 listopada 2017 r. wzięliśmy udział w Forum Informacji w Administracji Publicznej, które odbyło się  w Zakopanem. To pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone w całości prawu informacyjnemu w sektorze publicznym. Merytoryczna opieka nad Forum oraz jego prowadzenie powierzone zostało dr Marlenie Sakowskiej-Baryle. Nasz czynny udział...

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że jest już dostępna pierwsza na rynku książka poświęcona prawom osoby, której dane dotyczą na gruncie rodo - "Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO". Publikacja powstała pod redakcja naukową dr Marleny Sakowskiej - Baryły i dr Bogdana Fischera. Autorzy...

Prelegentką podczas IV Kongresu TIK w Edukacji, który odbył się w Toruniu w dniu 20.10.2017 r.  została mec. Magdalena Czaplińska, zaproszona do wygłoszenia wykładu nt. Wpływ rozporządzenia ogólnego w sprawie danych osobowych (rodo) na funkcjonowanie placówek oświatowych. Zaprezentowany temat spotkał się z dużym zainteresowaniem Uczestników. Więcej...

 Podczas IV Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbył się w dniach 19-20 w Warszawie - prestiżowego wydarzenia skupiającego przedstawicieli środowisk oświatowych dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt. "Przygotowanie do RODO - wdrożenie reformy ochrony danych osobowych", który objął w szczególności takie zagadnienia, jak: - nowe obowiązki...

W dniu 16 października 2017 r. byliśmy obecni na X Europejskim Forum Gospodarczym. Partner Kancelarii dr Marlena Sakowska – Baryła uczestniczyła w panelu dyskusyjnym Kontrola w biznesie, poruszającym zagadnienia ogólnych uwarunkowań prawnych przeprowadzenia kontroli w firmach. Wraz z pozostałymi prelegentami Mec. Marlena Sakowska - Baryła...