dr Marlena Sakowska-Baryła na III FORUM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

FORUM Postępowania administracyjnego, dostęp do akt, ochrona danych osobowych
III Forum Postępowania Adminitracyjnego

dr Marlena Sakowska-Baryła na III FORUM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zapraszamy na III Forum Postępowania Administracyjnego, które odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2019 r. w Toruniu.

Forum to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za przebieg postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych oraz wznowienie postępowania w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona do wygłoszenia w dn. 26.11.2019 r. wykładów nt.

  • Dostęp do akt sprawy a rodo – nowa instytucja – „pominięcie danych osobowych” – możliwe sposoby realizacji przez organ, prawo wglądu do akt sprawy [kpa, ordynacja podatkowa] a prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu [rodo], znaczenie i konsekwencje tajemnicy skarbowej dla wykonywania uprawnień informacyjnych określonych w rodo
  • Wykonanie obowiązku informacyjnego w postępowaniu wobec osoby, której dane dotyczą
    (art. 13 ust. 1 i 2 rodo) –
    moment wykonania obowiązku, sposób wykonania obowiązku, treść informacji, ponowne poinformowanie.