XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP w CPI

D81_9018

XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP w CPI

Otwieranie danych publicznych, BIP, ochrona danych osobowych w dostępie do informacji publicznej to zagadnienia, które poruszone zostały podczas XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP w Centrum Promocji Informatyki, które miało miejsce w Warszawie w dn. 27.11.2019 r.

W wydarzeniu wzięły udział dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska

Dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt.  “Ograniczenia dostępu do dokumentacji bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych”.