Szkolenie dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

szkolenie-dla-kuratorow-lodz

Szkolenie dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

W dniu 26.11.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska miały przyjemność przeprowadzić zamknięte szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (pionu karnego) oraz przedstawicieli podmiotów, w których realizowana jest kara ograniczenia wolności.

Kuratorzy sądowi objęci są obowiązkami z zakresu ochrony danych osobowych, podobnie, jak i podmioty w których wykonuje się karę ograniczenia wolności.

Dziękujemy za pytania i świetne przyjęcie!