Author: sbc-kancelaria

To już kolejna edycja Kongresu TIK w Edukacji, który odbył się w dn. 17-18 października 2019 r. w Toruniu, do udziału, w którym zaproszone zostały dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska. Wykład pt. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek wygłosiła dr Marlena Sakowska-Baryła, poruszając tak ważne...

Mec. Magdalena Czaplińska została zaproszona przez wydawnictwo Wolters Kluwer do nagrania szeregu LEXNEWSÓW z zakresu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Była to wyśmienita okazja do podzielenia się  najistotniejszymi informacjami dotyczącymi systemu ochrony danych osobowych w oświacie. ...

Dr Marlena Sakowska-Baryła została zaproszona przez wydawnictwo Wolters Kluwer do nagrania szeregu LEXNEWSÓW dotyczących ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Była to wyśmienita okazja do podzielenia się w tej przystępnej, krótkiej formie video najistotniejszymi informacjami dotyczącymi systemu ochrony danych osobowych w oświacie.  ...

W dniach 9-10 października w Warszawie odbył się VI Kongres Edukacja i Rozwój, którego merytorycznym partnerem została SBC Kancelaria Radców Prawnych. Partnerzy naszej kancelarii zostali zaproszeni do wygłoszenia wykładów podczas Kongresu, znajdując się w gronie znamienitych prelegentów wydarzenia, a także do pełnienia dyżurów merytorycznych przy stolikach...

Partnerzy SBC Kancelarii Radców Prawnych dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska poprowadziły w dniu 08.10.2019 r.  seminarium w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi  dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. Głównym tematem seminarium było Sprawowanie nadzoru nad Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w placówce oświatowej....

W dniu 24 września 2019 r. jako partner ŁSSE nasza Kancelaria podczas pierwszej po wakacjach "Strefy HR" prezentowała problematykę ochrony danych osobowych. Mecenas Marlena Sakowska-Baryła oraz mec. Magdalena Czaplińska poprowadziły  główny wykład podczas seminarium, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujących licznych przedsiębiorców ŁSSE. Szeroko omówione...

"Zarabiają fasadowi inspektorzy, karę zapłaci administrator" to myśl przewodnia wyrażona w dzisiejszym temacie dnia na stronie prawo.pl. W obszernym komentarzu dr Marleny Sakowskiej-Baryły do problemu nadzoru administratorów nad inspektorami ochrony danych osobowych zwłaszcza w sektorze oświaty poruszono zagadnienia odpowiedzialności za system ochrony danych osobowych, zadań IOD,...

Miło nam zakomunikować, że w dniu 16 października 2019 r., o godz. 10:00, partnerzy naszej kancelarii Dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska poprowadzą seminarium w siedzibie OUPiS ZNP w Łodzi (Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139)...

Czym jest ponowne wykorzystanie informacji i jak powinno się odbywać, aby nie doszło do naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych? Podczas szkolenia on-line dr Marlena Sakowska-Baryła omówiła: współstosowanie przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i przepisów RODO; kwestię prywatności i ochrony danych osobowych...