VI Kongres Edukacja i ROZWÓJ – SBC kancelaria partner merytoryczny

20191010_140557

VI Kongres Edukacja i ROZWÓJ – SBC kancelaria partner merytoryczny

W dniach 9-10 października w Warszawie odbył się VI Kongres Edukacja i Rozwój, którego merytorycznym partnerem została SBC Kancelaria Radców Prawnych.

Partnerzy naszej kancelarii zostali zaproszeni do wygłoszenia wykładów podczas Kongresu, znajdując się w gronie znamienitych prelegentów wydarzenia, a także do pełnienia dyżurów merytorycznych przy stolikach eksperckich.

Zaproszono nas do wygłoszenia następujących wykładów:

  • Odpowiedzialność dyrektora w systemie ochrony danych osobowych
    dr Marlena Sakowska – Baryła
  • Dane kadrowe w placówce oświatowej po 4 maja 2019 r. – w pytaniach i odpowiedziach
    mec. Magdalena Czaplińska

Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. Organizatorem tego wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kardy oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.

20191010_140601