SBC Kancelaria w OUPiS ZNP w Łodzi

office1

SBC Kancelaria w OUPiS ZNP w Łodzi

Miło nam zakomunikować, że w dniu 16 października 2019 r., o godz. 10:00, partnerzy naszej kancelarii Dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska poprowadzą seminarium w siedzibie OUPiS ZNP w Łodzi (Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139) na temat:

Obowiązki dyrektora szkoły na podstawie RODO i nadzór nad Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów Placówek Oświatowych do wzięcia udziału w seminarium, do dyskusji i zadawania pytań.

W programie między innymi:

  1. Omówienie obowiązków ciążących na dyrektorze placówki oświatowej na podstawie RODO, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i prawa oświatowego
  2. Dlaczego wyznaczenie IOD nie zwalnia dyrektora z obowiązków wynikających z RODO – wykonywanie zadań przez Inspektora Ochrony danych Osobowych i weryfikacja ich realizacji
  3. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO – czego oczekiwać od IOD
  4. Obowiązki dyrektora w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych –i wsparcie ze strony IOD w przypadku naruszenia
  5. Działanie IOD w przypadku  żądań realizacji praw osób, których dane dotyczą
  6. Szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – rola IOD w ocenie ryzyka

Liczymy na to, że naświetlimy wszystkie problemy związane ze współpracą z IOd w szkole!

q