webinar RODO a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

RODO a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
q

webinar RODO a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Czym jest ponowne wykorzystanie informacji i jak powinno się odbywać, aby nie doszło do naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych? Podczas szkolenia on-line dr Marlena Sakowska-Baryła omówiła:

  • współstosowanie przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i przepisów RODO;
  • kwestię prywatności i ochrony danych osobowych jako podstawy ograniczeń ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a w szczególności otwierania danych publicznych;
  • ochronę danych osobowych jako jeden z warunków przy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
  • przykłady, w jakich IOD powinien być zaangażowany w zapewnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwierania danych publicznych.

Szkolenie skierowano do  inspektorów ochrony danych, odpowiedzialnych za otwieranie danych publicznych, oddawanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym i bezwnioskowym oraz za dostęp do informacji publicznej, działających w sektorze publicznym oraz prywatnym, a także do redaktorów BIP oraz osób zainteresowanych jawnością życia publicznego, dostępem do informacji i ich ponownym wykorzystywaniem.

a