VII Kongres TIK w EDUKACJI

Ustawa o dokumentach publicznych
20191021_1143212

VII Kongres TIK w EDUKACJI

To już kolejna edycja Kongresu TIK w Edukacji, który odbył się w dn. 17-18 października 2019 r. w Toruniu, do udziału, w którym zaproszone zostały dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska.

Wykład pt. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek wygłosiła dr Marlena Sakowska-Baryła, poruszając tak ważne kwestie, jak:

  • jakie informacje w szkole zalicza się do informacji publicznej
  • jak postępować z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  • terminy, forma wniosku i odpowiedzi
  • udostępnienie informacji przetworzonej
  • kiedy wydać decyzję o odmowie udostępniania, a kiedy wystarczy pisemna odpowiedź

Wykład pt. Ustawa o dokumentach publicznych w szkole – nowe obowiązki, nowa odpowiedzialność
wygłosiła mec. Magdalena Czaplińska, koncentrując się zwłaszcza na następujących zagadnieniach:

  • pojęcia „dokumenty publiczne” – jak je rozumieć i gdzie dokumentów publicznych poszukiwać w placówce oświatowej
  • czy ustawa o dokumentach publicznych zakazuje posługiwania się takimi dokumentami, ich kserokopiami, informacjami o nich w placówce oświatowej
  • jakie nowe obowiązki dla dyrektora placówki oświatowej wynikają z ustawy o dokumentach publicznych?
  • odpowiedzialność prawna na gruncie ustawy o dokumentach publicznych
Kongres TIK w Edukacji to spotkanie, w którym biorą udział dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele jednostek administracji publicznej odpowiedzialni za organizację oświaty.

W trakcie dwóch dni Kongresu porusza się najistotniejsze kwestie dotyczące zarówno wprowadzonych, jak i nadchodzących reform w polskiej edukacji. Dyrektorzy oraz przedstawiciele administracji dowiadują się, jak usprawnić funkcjonowanie placówki oświatowej, a także jak skutecznie zarządzać coraz bardziej rozbudowaną infrastrukturą TIK w szkole.