Author: sbc-kancelaria

W dniu 4 lutego 2020 r., w Warszawie odbędzie się II Dzień Ochrony Danych Osobowych zorganizowany przez redakcje kwartalnika "ABI Expert". Koncepcję merytoryczną konferencji  opracowała dr Marlena Sakowska-Baryła, która będzie gospodynią wydarzenia, przewodnicząc każdemu z 3 zaplanowanych paneli tematycznych. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli najlepsi w kraju eksperci...

Mamy przyjemność uczestniczyć już w kolejnej edycji - piątej już -  Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, która odbywa się we Wrocławiu w dniach 9-11 grudnia 2019 r. To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek...

W dn. 28.11.2019 r., w Tuszynie w V już edycji MIODO - dorocznego spotkania inspektorów ochrony danych wzięły udział dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska. Dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt. praw osób, których dane dotyczą ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dostępu do informacji publicznej i...

Warsztaty dialogu i innowacyjności o stosowaniu RODO w przedsiębiorstwie poprowadziły w dn. 28.11.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska. W Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na spotkaniu z przedsiębiorcami rozmawiały z przedsiębiorcami w Zduńskiej Woli.Omówiły w szczególności kwestie kontroli Prezesa UODO Warsztatowa forma spotkania sprzyjała wymianie doświadczeń...

Otwieranie danych publicznych, BIP, ochrona danych osobowych w dostępie do informacji publicznej to zagadnienia, które poruszone zostały podczas XIX Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP w Centrum Promocji Informatyki, które miało miejsce w Warszawie w dn. 27.11.2019 r. W wydarzeniu wzięły udział dr Marlena Sakowska-Baryła...

Podczas III Forum Postępowania Administracyjnego - Toruń 25-27.11.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność zaprezentować następujące wykłady: 1) Wykonanie obowiązku informacyjnego w postępowaniu wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 i 2 rodo) moment wykonania obowiązku sposób wykonania obowiązku treść informacji ponowne poinformowanie 2) Dostęp...

W dniu 26.11.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska miały przyjemność przeprowadzić zamknięte szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (pionu karnego) oraz przedstawicieli podmiotów, w których realizowana jest kara ograniczenia wolności. Kuratorzy sądowi...

Na zaproszenie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach dr Marlena Sakowska-Baryła w dn. 25.11.2019 r. poprowadziła spotkanie szkoleniowe w ramach Forum Ochrony Danych Osobowych. Tematem spotkania było : "Dokumentowanie wykonywania funkcji przez Inspektora Ochrony Danych"  W programie znalazły się m.in.: Status i wykonywanie...

Dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność wygłosić w dn. 23.11.2019 r. 8-godzinną serię wykładów nt. "Realizacja uprawnień podmiotu danych w kontekście postępowań skargowych, prawo do sprzeciwu" na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłady odbyły się w ramach kolejnej edycji studiów podyplomowych z dziedziny ochrony danych osobowych. Bardzo...