Nasze szkolenie online z nowego projektu ustawy w sprawie ochrony sygnalistów już 25 kwietnia!

sbc-kanc-szkolenie-sygnalisci

Nasze szkolenie online z nowego projektu ustawy w sprawie ochrony sygnalistów już 25 kwietnia!

Zakres szkolenia:

 • Dyrektywa i nowy projekt ustawy – jak może być uregulowany system ochrony sygnalistów
 • Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów
 • Instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić?
 • Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE
 • Obowiązki odbiorców zgłoszenia
 • Rozpoznawanie zgłoszeń
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji
 • Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze
 • Działania odwetowe i środki ochrony prawnej
 • Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń
 • Odpowiedzialność

 Szkolenie poprowadzą dr Marlena Sakowska-Baryła i Magdalena Czaplińska

Opis szkolenia

Mamy nowy projekt ustawy – z dn. 6 kwietnia 2022 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Warto przeanalizować ten projekt na tle wymogów określonych w dyrektywie 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisów RODO. Należy ustalić, kto i w jakiś sposób ma zorganizować system ochrony sygnalistów, jak w ramach tego systemu zapewnić kanały komunikacji, w jaki sposób zapewnić realizację procedur i obowiązków wynikających z RODO. Dokonamy tego podczas naszego szkolenia.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów.

 

Forma szkolenia: on-line, wykład wspierany prezentacją wraz z wymianą doświadczeń i możliwością zadawania pytań

 

Czas trwania szkolenia: 13:00 – 16:00

 

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

 

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.

– 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie. W braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.