NOWE SZKOLENIE! 25 kwietnia – rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowe obowiązki od 1 lipca 2022 r.

sbc-kanc-szkolenie-rejestr

NOWE SZKOLENIE! 25 kwietnia – rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – nowe obowiązki od 1 lipca 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych – podstawy prawne funkcjonowania
  2. Rejestr umów a procedury dostępu do informacji publicznej
  3. Treść rejestru umów
  4. Dostęp do rejestru umów a ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych
  5. Prowadzenie rejestru umów na tle zasad przetwarzania danych osobowych
  6. Jak przygotować się do zapewniania dostępu do informacji zawartych w rejestrze umów w kontekście obowiązków wynikających z RODO
  7. Prowadzenie rejestru umów w kontekście przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  8. Odpowiedzialność na tle przepisów dotyczących prowadzenia rejestru umów

 Szkolenie poprowadzą dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska

Cel szkolenia: Zapoznanie z zasadami prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych w powiązaniu z zagadnieniami z otoczenia regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej i RODO.

 

Forma szkolenia: on-line, wykład wspierany prezentacją wraz z wymianą doświadczeń i możliwością zadawania pytań

 

Czas trwania szkolenia: 9:00-12:00

 

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

 

Cena szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej lub przesłane na adres wskazany przy zgłoszeniu na szkolenie.

– 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie. W braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.