Seminarium dla Dyrektorów w OUPiS ZNP Filia ŁÓDŹ

d81_8968

Seminarium dla Dyrektorów w OUPiS ZNP Filia ŁÓDŹ

Partnerzy SBC Kancelarii Radców Prawnych dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska poprowadziły w dniu 16.10.2019 r.  w Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filii w Łodzi  dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych seminarium nt. Obowiązki dyrektora szkoły na podstawie RODO i nadzór nad Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Szkoły i inne podmioty publiczne nie sprawdzają kwalifikacji inspektorów ochrony danych osobowych. Zatrudniają ich możliwie tanio i tylko po to, by spełnić wymogi RODO. Zdarza się, że jeden inspektor obsługuje kilkadziesiąt podmiotów, a jego usługi bywają fikcyjne. Wielu administratorów (konkretyzując dyrektorów szkół działających w imieniu szkoły) nie zdaje sobie sprawy, że naraża się nie tylko na karę za złamanie RODO, ale często także – za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Więcej: https://www.prawo.pl/oswiata/inspektor-ochrony-danych-osobowych-a-odpowiedzialnosc-i,472315.html

W związku z tym Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi  oraz Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska podjęły się pomocy w zakresie poszerzania wiedzy dyrektorów placówek oświatowych co do obowiązków w dziedzinie ochrony danych osobowych i efektywnego nadzoru nad szkolnym IOD.