V Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

v-forum-odpowiedzialnosci-kierownikow-jsfp

V Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Mamy przyjemność uczestniczyć już w kolejnej edycji – piątej już –  Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, która odbywa się we Wrocławiu w dniach 9-11 grudnia 2019 r.

To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Forum organizuje 5 redakcji czasopism, w tym “ABI Experta”, którego redaktor naczelną jest dr Marlena Sakowska-Baryła.

Wśród prelegentów dr Marlena Sakowska-Baryła oraz mec. Magdalena Czaplińska.

Wykład dr Mareny Sakowskiej-Baryły nt. “Monitoring gminny/powiatowy/wojewódzki a monitoring pracowniczy – interpretacja przepisów, trudności w stosowaniu”, dotyczy takich zagadnień, jak:

  • różnice dotyczące regulacji dotyczących poszczególnych rodzajów monitoringu,
  • jakie wymogi spełnić przy wprowadzania i korzystaniu z monitoringu,
  • kto odpowiada za przestrzeganie przepisów o monitoringu.

Wykład mec. Magdaleny Czaplińskiej, pt.  “Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak uniknąć błędów i przygotować się na jej przejście” obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • przepisy dotyczące kontroli Prezesa UODO,
  • problemy postępowania kontrolnego – wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  • praktyczne wskazówki, jak przygotować się do kontroli.

v-forum-odpowiedzialnosci-kierownikow-jsfp