III Forum Postępowania Administracyjnego

forum-postepowania-administracyjnego-marlena-sakowska-baryla

III Forum Postępowania Administracyjnego

Podczas III Forum Postępowania Administracyjnego – Toruń 25-27.11.2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła miała przyjemność zaprezentować następujące wykłady:

1) Wykonanie obowiązku informacyjnego w postępowaniu wobec osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 i 2 rodo)

  • moment wykonania obowiązku
  • sposób wykonania obowiązku
  • treść informacji
  • ponowne poinformowanie

2) Dostęp do akt sprawy a rodo

  • nowa instytucja – „pominięcie danych osobowych” – możliwe sposoby realizacji przez organ
  • prawo wglądu do akt sprawy (kpa, ordynacja podatkowa) a prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu (rodo)
  • znaczenie i konsekwencje tajemnicy skarbowej dla wykonywania uprawnień informacyjnych określonych w rodo

Dziękujemy za świetne przyjęcie i wszystkie pytania!

forum-postepowania-administracyjnego-marlena-sakowska-baryla