Forum Ochrony Danych Osobowych w Katowicach

img_20191125_193427_01

Forum Ochrony Danych Osobowych w Katowicach

Na zaproszenie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach dr Marlena Sakowska-Baryła w dn. 25.11.2019 r. poprowadziła spotkanie szkoleniowe w ramach Forum Ochrony Danych Osobowych.

Tematem spotkania było : “Dokumentowanie wykonywania funkcji przez Inspektora Ochrony Danych”

 W programie znalazły się m.in.:

  1. Status i wykonywanie zadań przez inspektora ochrony danych – charakterystyka
  2. Charakterystyka obowiązków ciążących na administratorze na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – jak wykazywać zgodność z RODO?
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych i zasady rozliczalności w RODO a inwentaryzacja zbiorów danych i procesów przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej – na co zwrócić uwagę
  4. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO
  5. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – jak prawidłowo skonstruować umowę, z kim zawierać umowy tego typu, jak zabezpieczyć interesy jednostki organizacyjnej – jak udokumentować obowiązki związane z powierzeniem
  6. Współadministrowanie – jak ułożyć stosunki między współadministratorami i jak je zweryfikować
  7. Procedury związane z naruszeniami ochrony danych osobowych – weryfikacja przyjętych procedur
  8. Procedury na wypadek żądań realizacji praw osób, których dane dotyczą – weryfikacja przyjętych procedur

img_20191125_193558_01