V MIODO 2019

miodo-tuszyn-marlena-sakowska-baryla

V MIODO 2019

W dn. 28.11.2019 r., w Tuszynie w V już edycji MIODO – dorocznego spotkania inspektorów ochrony danych wzięły udział dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska.

Dr Marlena Sakowska-Baryła wygłosiła wykład nt. praw osób, których dane dotyczą ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i świetną atmosferę!