Uniwersytet Jagielloński: RODO – od analizy modelu do stosowania prawa ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa”
img-background-text

Uniwersytet Jagielloński: RODO – od analizy modelu do stosowania prawa ogólnopolska konferencja naukowa

W dniach 9-10 maja 2019 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa pn. “RODO – od analizy modelu do stosowania prawa“, w których udział wzięły dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska.

To konferencja, podczas której na niespotykaną dotąd skalę dyskutowano o modelu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w gronie najlepszych w kraju ekspertów z udziałem inspektorów ochrony danych osobowych i pasjonatów tej dziedziny.

W pierwszym dniu konferencji mec. Magdalena Czaplińska wygłosiła wykład nt.

Dokumentowanie działań IOD w świetle zasady rozliczności

w ramach panelu, w  którym udział wzięli wieloletni praktycy w zakresie ochrony danych osobowych i któremu przewodniczyła dr Marlena Sakowska-Baryła.

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem szczególnie ożywionej dyskusji, w której czynny udział wzięła dr M. Sakowska-Baryła, broniąc tezy o braku podstaw do kwalifikowania wyznaczenia IOD jako aktu organu administracji, a więc aktu władczego, posiadającego walory decyzji administracyjnej.

Także w dn. 10 maja 2019 r. miało miejsce wystąpienie dr Sakowskiej-Baryły nt.

Administrator w sektorze publicznym.

karkow-10-maja-2019