Ministerstwo Cyfryzacji. Konsultacje ze środowiskiem naukowym

D81_8953

Ministerstwo Cyfryzacji. Konsultacje ze środowiskiem naukowym

aktualnosci

W dniu 9 grudnia 2016r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyły się konsultacje z przedstawicielami nauki w sprawie wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wśród zaproszonych ekspertów znalazła się dr Marlena Sakowska-Baryła, której powierzona została analiza i zaprezentowanie kwestii modelu postępowania prowadzonego przez organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych.

Pamiętać trzeba, że RODO nie wymaga implementacji, ale powoduje konieczność dokonania wielu uzupełnień lub doprecyzowań w prawie krajowym. Dlatego z pewnością w dotychczasowym kształcie nie ostanie się polska ustawa o ochronie danych. Nad nowymi przepisami pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Przedmiotem krajowej regulacji będą sprawy dotyczące m.in.: funkcjonowania organu nadzorczego (dzisiejszego GIODO), dopuszczalnych ograniczeń lub wyłączeń stosowania rodo, przekazywania danych do państw trzecich, przetwarzania danych dzieci w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, danych pracowników, dochodzenia roszczeń, odpowiedzialności karnej oraz inspektorów ochrony danych.

Zobacz więcej