Konsultacje DATA ACT !

data-act

Konsultacje DATA ACT !

DATA ACT – to wspaniała inicjatywa Komisji Europejskiej, czyli konsultacje w zakresie “Aktu w sprawie danych” potrwa do 3 września.
➡ Celem konsultacji jest oczywiście zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych stron, w tym obywateli i przedsiębiorstw.
➡ Ponadto, KE ma w planach również przegląd dyrektywy 96/9/WE w sprawie ochrony prawnej baz danych dla zapewnienia dalszej adekwatności gospodarki opartej na danych.
Każdy z nas może wziąć udział w tych konsultacjach.