Szkolenie dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

cid_1742

Szkolenie dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

Reforma ochrony danych osobowych w związku z RODO to temat szkolenia, jakie w dniu 05.11.2019 r. przeprowadziły dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Liczna grupa pracowników samorządowych miała okazję zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych z uwzględnianiem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego, zasadami wykazywania zgodności z RODO, reagowania na wnioski osób, których dane dotyczą i obsługi przypadków naruszeń ochrony danych osobowych.

Omówione zostały także najistotniejsze przepisy tzw. ustawy sektorowej z punktu widzenia zasad ochrony danych osobowych w samorządzie.

Dziękujemy za świetne przyjęcie!