Szkolny BIP trzeba sprawdzić pod kątem RODO – komentarz dla portalu PRAWO.PL

Touch Screen Device

Szkolny BIP trzeba sprawdzić pod kątem RODO – komentarz dla portalu PRAWO.PL

Nie słabną echa pierwszej administracyjnej kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UODO na podmiot sektora publicznego. W ślad za ustaleniami decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019r., znak: ZSPU.421.3.2019, należałoby rekomendować, aby każdy z podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej dokonał uważnej analizy zasad i narzędzi udostępniania informacji, w tym ich publikacji w BIP. Kwestia ta dotyczy również placówek oświatowych, na co zwróciła uwagę dr Marlena Sakowska-Baryła w komentarzu dla portalu PRAWO.PL. W tekście  “Szkolny BIP trzeba sprawdzić pod kątem RODO” zawarte zostały jej wskazówki dotyczące szkolnych BIP-ów