Współudział dr Marleny Sakowskiej-Baryły w publikacji nt. ochrony sygnalistów

sygnalisci-linkedin

Współudział dr Marleny Sakowskiej-Baryły w publikacji nt. ochrony sygnalistów

Mamy przyjemność polecić książkę pod red. Aneta Sieradzka i Moniki Wieczorek, w której swój wkład miała również Partner naszej Kancelarii dr Marlena Sakowska-Baryła.
Dr Sakowska-Baryła napisała rozdział o sygnalistach w sektorze publicznym.
Czas płynie nieubłaganie, a tymczasem już tylko do 17 grudnia br. proces ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej muszą przygotować:
📌 podmioty z sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników,
📌wszystkie podmioty z sektora publicznego – z wyjątkiem gmin zamieszkałych przez mniej niż 10 000 mieszkańców,
📌 wszystkie podmioty z sektora finansowego.