RODO-poradnik dla rodziców uczniów

rodo-przewodnik1

RODO-poradnik dla rodziców uczniów

„Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców” to przygotowany przez UODO miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego) pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów. Rodzice uczniów znajdą w nim odpowiedzi takie pytania, jak:

  • Czy szkoła i na jakiej podstawie może przetwarzać dane osobowe rodziców w dzienniku lekcyjnym?
  • Czy szkoła może przetwarzać dane osobowe rodziców w dzienniku elektronicznym?
  • Czy rodzice innych uczniów mogą mieć wgląd w dzienniku elektronicznym do informacji dotyczących nie swojego dziecka?
  • Czy szkoła może przetwarzać dane etniczne ucznia na potrzeby organizacji kształcenia dzieci mniejszości narodowych i etnicznych?
  • Czy szkoła może opublikować na stronie internetowej wyniki i osiągniecia uczniów zdobyte podczas różnych konkursów lub olimpiad?
  • Czy szkoła możne informować o osiągnięciach uczniów podczas uroczystości szkolonych?
  • Czy szkoła może przetwarzać wizerunek ucznia utrwalony na fotografii?
  • Czy szkoła może żądać przedstawienia upoważnienia do odbioru dziecka w przypadku gdy ta czynność realizowana jest np. przez babcię, dziadka?

oraz na wiele innych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczniów, udostępnianiem danych osobowych ucznia, a także współpracą z IOD.

Pełen przewodnik znajdziecie pod tym linkiem:

https://uodo.gov.pl/pl/138/2164