Książka autorstwa mec. Magdaleny Czaplińskiej nt. danych osobowych w projektach unijnych !

madzia-ksiazka-dane-osobowe-ue-1

Książka autorstwa mec. Magdaleny Czaplińskiej nt. danych osobowych w projektach unijnych !

Partner naszej Kancelarii – mec. Magdalena Czaplińska wspólnie z zespołem współpracowników w SBC Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych napisali książkę nt. danych osobowych w projektach finansowanych ze środków UE 🇪🇺 Uzyskanie dotacji i możliwość rozpoczęcia wykonywania projektu ze wsparcia finansowego w ramach wspólnotowej polityki regionalnej i spójności wymaga tego, aby projekt zrealizować nie tylko zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi dla danego programu operacyjnego oraz klauzulami zawartymi w umowie o dofinansowaniu.
Zgodność z prawem dotyczy także obszaru ochrony danych osobowych, które występują we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
Współautorami niniejszej publikacji są mec. Paweł Bociąga, mec. Justyna Abramczyk i mec. Justyna Jabłońska.